Trang chủ Tags Thông báo

Tag: thông báo

TGM-GPHT: Thông báo Thánh lễ truyền chức Linh mục

Số 10/2022/TB-VPTGM                                        Văn Hạnh, ngày 24 tháng 4 năm 2022 THÔNG BÁO Thánh lễ truyền chức Linh mục lúc 7h30 ngày 12/5/2022  Kính gửi:         Quý Đức...

TGM-GPHT: Thông báo Thánh lễ khánh thành Trường Giáo Lý Giáo xứ Lộc Thủy...

Số 09/2022/TB-VPTGM Văn Hạnh, ngày 18 tháng 04 năm 2022 THÔNG BÁO THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH TRƯỜNG GIÁO LÝ GIÁO XỨ LỘC THỦY LÚC 8 GIỜ 00, THỨ...

Thông báo: Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh Covid-19

 Số 06/2022/TB –TGM                                         Văn Hạnh,...

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC GIÁO LÝ...

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH BAN GIÁO LÝ – ĐỨC TIN ­­­­­­­­­­­           ---†--- Hà Tĩnh ngày 21/09/2021 THÔNG BÁO (V/v dạy và học giáo lý...

Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức...

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com Phone: 0865 165 167 Website: giaophanhatinh.org ------------------------------------------------------- Số 09/2020/TB-VPTGM Văn Hạnh, ngày 11...

Văn phòng Tòa giám mục: Thông báo về việc truyền chức Phó tế cho...

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com Phone: 0865 165 167 Website: giaophanhatinh.org -------------------------------------- Số 08/2020/TB-VPTGM Văn Hạnh, ngày 23...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI