SÁCH KINH GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
(Những Kinh Dành Cho Các Lớp Giáo Lý, Các Kinh Chung Và Các Giờ Kinh Hằng Ngày)

TẢI BẢN KINH FILE PDF XUỐNG TẠI ĐÂY!

 

Thực hiện: Ban Phụng vụ Gp. Hà Tĩnh

Cập nhật ngày 30.4.2024