SÁCH KINH GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
(Những Kinh Dành Cho Các Lớp Giáo Lý, Các Kinh Chung Và Các Giờ Kinh Hằng Ngày)

XIN TẢI XUỐNG SÁCH KINH (PDF) TẠI ĐÂY

 

Thực hiện: Ban Phụng vụ Gp. Hà Tĩnh