NĂM PHỤNG VỤ
2022 – 2023

NĂM A
MÙA VỌNG

 

Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Với hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

 

27/11TmCHÚA NHẬT I MV. Tv tuần I.

Các bài đọc Chúa nhật: Năm A

Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.

Đông Tràng, Minh Tú chầu lượt.

471. Những chữa trị y dược nào được phép khi cái chết như sắp gần kề?

Việc cắt ngang những chăm sóc thường xuyên cho bệnh nhân không thể coi là hợp pháp được. Tuy nhiên, được phép sử dụng các thuốc giảm đau nào không có mục đích làm cho chết, và được phép từ chối “việc trị liệu khắc nghiệt,” nghĩa là việc chữa trị quá tốn kém, nhưng không đem lại chút hy vọng nào để đạt được kết quả tích cực.

 

 

 

04/11
28/11TmThứ Hai tuần I MV.

Is 2,1-5 hoặc 4,2-6; Mt 8,5-11.

  Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Xuân Hòa (2018).

 

 

 

05/11
29/11TmThứ Ba tuần I MV.

Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

 

 

 

06/11
30/11ĐThứ Tư tuần I MV.

Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ.

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Tối bế mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

 

 

 

07/11

 

THÁNG MƯỜI HAI

 

01/12TmThứ Năm tuần I MV. Đầu tháng.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

 

 

 

08/11

 

02/12TmThứ Sáu tuần I MV. Đầu tháng.

Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

 

 

 

09/11

 

03/12TrThứ Bảy tuần I MV. Đầu tháng.

Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Bổn mạng Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê.

1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

 

 

 

10/11
04/12TmCHÚA NHẬT II MV. Tv tuần II.

Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.

Làng Khe, Tam Toà chầu lượt.

472. Tại sao xã hội có trách nhiệm phải bảo vệ mọi thai nhi?

Quyền sống của con người, ngay từ lúc được thụ thai, là một yếu tố làm thành xã hội dân sự và luật pháp của xã hội. Khi Nhà Nước không cố gắng phục vụ cho các quyền lợi của mọi người, và đặc biệt cho những người yếu đuối nhất, trong số đó có các em bé đã được thụ thai mà chưa được sinh ra, thì chính những nền tảng của Nhà Nước pháp quyền đã bị xói mòn.

 

 

 

 

11/11
05/12TmThứ Hai tuần II MV.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

 

 

 

 

12/11
06/12TmThứ Ba tuần II MV.

Thánh Nicôla, Giám mục (Tr).

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

 

 

 

 

13/11

 

07/12TrThứ Tư tuần II MV.

Lễ nhớ Thánh Ambrôsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

 

 

 

14/11
08/12TrThứ Năm tuần II MV.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

 

 

 

15/11
09/12TmThứ Sáu tuần II MV.

Thánh Gioan Điđacô Câu-la-tô-a-din (Tr).

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

 

 

 

16/11
10/12TmThứ Bảy tuần II MV.

Đức Mẹ Loreto (Tr).

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

 

 

 

17/11
11/12TmCHÚA NHẬT III MV. Tv tuần III.

Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.

Vĩnh Hội, Hoà Đồng chầu lượt.

Hôm nay, chủ tế có thể mặc lễ phục màu hồng.

473. Làm thế nào để tránh gương xấu?

Gương xấu hệ tại ở việc dẫn người khác đến chỗ phạm tội. Người ta phải loại bỏ gương xấu vì tôn trọng linh hồn và thể xác con người. Nếu ai cố ý dẫn dắt người khác phạm một điều xấu nặng nề, thì chính người dẫn dắt đã phạm một tội nghiêm trọng.

 

 

 

18/11
12/12TmThứ Hai tuần III MV.

Đức Mẹ Guađalupê (Tr).

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

 

 

 

19/11
13/12ĐThứ Ba tuần III MV.

Lễ nhớ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo.

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

 

 

 

20/11
14/12TrThứ Tư tuần III MV.

Lễ nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

 

 

 

21/11
15/12TmThứ Năm tuần III MV.

Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

 

 

 

22/11
16/12TmThứ Sáu tuần III MV.

Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

 

 

23/11
17/12TmThứ Bảy tuần III MV.

St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

Từ ngày 17 đến ngày 24 là những ngày phụng vụ ưu tiên, không được cử hành lễ nhớ nào (xem chỉ dẫn ở số 5: Những điều cần biết trước).

 

 

24/11
18/12TmCHÚA NHẬT IV MV. Tv tuần IV.

Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24.

Tiến Thuỷ, Cây Lim chầu lượt.

474. Chúng ta có trách nhiệm nào đối với thân xác?

Chúng ta phải chăm sóc sức khỏe thân xác của mình và của tha nhân cách hợp lý, nhưng phải tránh xa việc tôn thờ thân xác và mọi thứ thái quá. Ngoài ra còn phải tránh việc sử dụng ma túy, vì nó gây nên sự hủy hoại trầm trọng cho sức khỏe và đời sống con người, cũng phải tránh sự lạm dụng các thứ như thực phẩm, rượu, thuốc hút và các thứ thuốc men.

 

 

 

 

25/11
19/12TmThứ Hai tuần IV MV.

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

 

 

 

 

26/11
20/12TmThứ Ba tuần IV MV.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

 

 

 

27/11
21/12TmThứ Tư tuần IV MV.

Thánh Phêrô Canixiô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Dc 2,8-14 hoặc Xp 3,14-18a; Lc 1,39-45.

 

 

 

28/11
22/12TmThứ Năm tuần IV MV.

1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

 

 

 

29/11
23/12TmThứ Sáu tuần IV MV.

Thánh Gioan Kêty, Linh mục.

Mlk 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

 

 

 

01/12

Nhâm Dần

24/12TmThứ Bảy tuần IV MV.

Lễ sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng (Tr). (Cử hành vào chiều 24/12): Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 hoặc 1,18-25.

(Xem Quy chế Năm Phụng vụ và Niên lịch, số 11 và số 34).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Trong các Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính, phải bái gối ở câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Các Linh mục được phép dâng 3 Thánh lễ, nhưng phải dâng theo giờ chỉ định, không được làm liên tiếp. Ai chỉ cử hành 1 hoặc 2 lễ thì chọn lễ theo giờ tương ứng. Các bài đọc trong 3 Thánh lễ có thể chọn để thay thế.

 

 

 

02/12
25/12TrCHÚA NHẬT LỄ TRỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.

Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hoặc 1,1-5.9-14.

Các xứ chầu một giờ.

475. Khi nào các thí nghiệm khoa học, y khoa hay tâm lý, trên con người hay nhóm người, là hợp pháp về mặt luân lý?

Về mặt luân lý, các thí nghiệm ấy là hợp pháp nếu chúng phục vụ cho lợi ích toàn vẹn của cá nhân và xã hội, mà không gây ra những rủi ro không cân xứng cho sự sống và sự toàn vẹn thể lý hay tâm lý của các cá nhân; những người nhận thí nghiệm phải được thông báo trước, và đã ưng thuận.

 

 

 

 

03/12
26/12ĐThứ Hai. Ngày II Tuần Bát Nhật GS.

Lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi.

Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

 

 

 

04/12
27/12TrThứ Ba. Ngày III Tuần Bát Nhật GS.

Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

 

 

 

05/12
28/12ĐThứ . Ngày IV Tuần Bát Nhật GS.

Lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo.

1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

 

 

 

06/12
29/12TrThứ Năm. Ngày V Tuần Bát Nhật GS.

Thánh Tôma Beckét, Giám mục, tử đạo.

1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

 

 

 

07/12
30/12TrThứ Sáu. Ngày VI Tuần Bát Nhật GS.

Lễ Thánh Gia Thất.

Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.

 

 

 

08/12
31/12TrThứ Bảy. Ngày VII Tuần Bát Nhật GS.

Thánh Silvettê I, Giáo hoàng.

1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chợ Sàng (2020).

 

 

 

09/12

 

HẾT NĂM DƯƠNG LỊCH 2022

NĂM 2023

THÁNG GIÊNG

 

 

01/01TrCHÚA NHẬT II GIÁNG SINH. Cuối tuần Bát Nhật GS.

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng. Quan Thầy Giáo phận.

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hoà bình. Đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh lễ cầu cho Hòa bình.

Thanh Hải chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Sen Bàng (2004).

476. Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không?

Về mặt luân lý, việc ghép các bộ phận cơ thể có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho và không gây nguy hiểm quá đáng cho người đó. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định người hiến tặng chắc chắn đã chết.

 

 

 

 

10/12
02/01TrThứ Hai trước lễ Hiển Linh.

Lễ nhớ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nadien, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

 

 

 

11/12
03/01TrThứ Ba trước lễ Hiển Linh.

Danh Thánh Chúa Giêsu.

1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.

 

 

 

12/12
04/01TrThứ Tư trước lễ Hiển Linh.

Thánh Elizabeth Ann Seton.

1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

 

 

 

13/12
05/01TrThứ Năm trước lễ Hiển Linh. Đầu tháng.

Thánh Gioan Neumann, Giám mục.

1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

 

 

14/12
06/01TrThứ Sáu trước lễ Hiển Linh. Đầu tháng.

1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 hoặc Lc 3,23-38.

 

 

15/12
07/01TrThứ Bảy trước lễ Hiển Linh. Đầu tháng.

Thánh Râymunđô, Linh mục.

1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

 

 

 

16/12
08/01TrCHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH.

Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

Phúc Thành, xứ Chày chầu lượt.

477. Những việc nào đối nghịch với việc tôn trọng sự toàn vẹn thể lý của con người?

Những việc đó là: bắt cóc, bắt người làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo lực, trực tiếp làm người ta vô sinh. Việc cắt bỏ một phần thân thể của một người chỉ được chấp nhận về mặt luân lý nếu mục đích là để chữa bệnh cho chính người đó.

 

 

 

17/12
09/01TrThứ Hai tuần I TN. Tv tuần I.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thổ Hoàng (2015), nhà thờ Đông Yên (2018) và nhà thờ Thọ Vực (2021).

 

 

18/12
10/01XThứ Ba tuần I TN.

Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

Bài đọc 1 trong ngày thường niên lấy bài năm lẻ. Chúa nhật: Năm A.

 

 

 

19/12
11/01X

 

Thứ Tư tuần I TN.

Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

 

 

 

20/12
12/01XThứ Năm tuần I TN.

Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

 

 

 

21/12
13/01XThứ Sáu tuần I TN.

Thánh Hilariô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

 

 

 

22/12
14/01XThứ Bảy tuần I TN.

Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

 

 

 

23/12
15/01XCHÚA NHẬT II TN. Tv tuần II.

Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

Tân Mỹ chầu lượt.

478. Phải chăm sóc những người hấp hối như thế nào?

Những người hấp hối có quyền được sống xứng đáng với phẩm giá vào những giây phút cuối cùng của đời sống trần thế, nhất là được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và các Bí tích, giúp họ chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

 

 

 

 

24/12

 

16/01XThứ Hai tuần II TN.

Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

 

 

 

25/12
17/01TrThứ Ba tuần II TN.

Lễ nhớ Thánh Antôn, viện phụ.

Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

 

 

 

26/12
18/01XThứ Tư tuần II TN.

Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Bắt đầu tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất, kể cả trong ngày Chúa nhật.

 

 

 

27/12
19/01XThứ Năm tuần II TN.

Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

 

 

 

28/12
20/01XThứ Sáu tuần II TN.

Thánh Phabianô, Giáo hoàng, tử đạo; Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).

Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

 

 

 

29/12
21/01ĐThứ Bảy tuần II TN.

Lễ nhớ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.

Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Lễ Tất Niên (Tr): Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

Ngày cuối năm: Hát kinh Tạ Ơn.

Lễ Giao Thừa (Tr): Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

(Chọn một Thánh lễ theo truyền thống dân tộc)

 

 

30/12
22/01XCHÚA NHẬT III TN. Tv tuần III.

Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 hoặc 4,12-17.

NGÀY ĐẦU NĂM: Lễ cầu bình an cho năm mới. Lần hạt 50 (Tr).

St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.

Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48.

Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27.

(Lấy năm A,B,C tùy chọn).

(Thánh lễ chiều và tối: Cử hành lễ Chúa nhật III TN).

Các xứ chầu một giờ.

 

 

 

01/01

Quý Mão

 

23/01TrThứ Hai tuần III TN.

NGÀY MỒNG HAI TẾT: Lễ cầu cho ông bà tổ tiên. Lần hạt 50.

Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

 

 

 

02/01
24/01TrThứ Ba tuần III TN.

Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

NGÀY MỒNG BA TẾT: Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Lần hạt 50.

St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

 

 

03/01
25/01TrThứ Tư tuần III TN.

Lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại.

Cv 22,3-16 hoặc 9,1-22; Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất.

 

 

 

04/01
26/01TrThứ Năm tuần III TN.

Lễ nhớ Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám mục.

Lễ nhớ: 2Tm 1,1-8 hoặc Tt 1,1-5; Lc 10,1-9.

Ngày thường: Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

 

 

 

05/01
27/01XThứ Sáu tuần III TN.

Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (Tr).

Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mỹ Lộc (2015).

 

 

 

06/01

 

28/01TrThứ Bảy tuần III TN.

Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

 

 

07/01
29/01XCHÚA NHẬT IV TN. Tv tuần IV.

Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

Các xứ chầu một giờ.

479. Phải đối xử với thân xác kẻ chết như thế nào?

Thi hài người quá cố phải được đối xử với lòng tôn trọng và bác ái. Hội thánh cho phép hỏa táng, nếu việc này không gây rắc rối cho đức tin về sự phục sinh thân xác.

 

 

 

 

08/01
30/01XThứ Hai tuần IV TN.

Dt 11, 32-40; Mc 5,1-20.

 

 

 

09/01
31/01TrThứ Ba tuần IV TN.

Lễ nhớ Thánh Gioan Boscô, Linh mục.

Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

 

 

 

10/01

 

THÁNG HAI

 

01/02XThứ Tư tuần IV TN.

Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

 

 

 

11/01
02/02TrThứ Năm tuần IV TN. Đầu tháng.

 Lễ kính dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Mlk 3,1-4 hoặc Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hoặc  2,22-32.

 

 

 

12/01
03/02XThứ Sáu tuần IV TN. Đầu tháng.

Thánh Bơlasiô, Giám mục, tử đạo (Đ); Thánh Angariô, Giám mục (Tr).

Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

 

 

 

13/01
04/02XThứ Bảy tuần IV TN. Đầu tháng.

Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

 

 

 

14/01
05/02XCHÚA NHẬT V TN. Tv tuần I.

Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.

Xuân Hòa chầu lượt.

480. Chúa đòi hỏi mỗi người điều gì về vấn đề hòa bình?

Ðức Kitô, Ðấng đã tuyên bố “phúc cho ai xây dựng hòa bình” (Mt 5, 9), đòi hỏi sự bình an của tâm hồn và kết án thái độ giận dữ, là muốn báo thù vì điều xấu đã phải gánh chịu, và lòng thù ghét, là ao ước điều xấu cho tha nhân. Những thái độ này, nếu cố ý và ưng theo trong những vấn đề rất quan trọng, đều là những tội trọng nghịch lại với đức ái.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Đá Nện (2022).

 

 

 

15/01
06/02ĐThứ Hai tuần V TN.

Lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo.

St 1,1-19; Mc 6,53-56.

 

 

 

16/01
07/02XThứ Ba tuần V TN.

St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nghĩa Yên (2018).

 

 

 

17/01
08/02XThứ Tư tuần V TN.

Thánh Giêrônimô Êmiliani;

Thánh Giôsêphini Bakhita, trinh nữ (Tr).

2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

 

 

 

 

18/01
09/02XThứ Năm tuần V TN.

St 2,18-25; Mc 7,24-30.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Quý Hòa (2022).

 

 

 

19/01
10/02TrThứ Sáu tuần V TN.

Lễ nhớ Thánh Schôlastica, trinh nữ.

St 3,1-8; Mc 7,31-37.

 

 

 

20/01
11/02XThứ Bảy tuần V TN.

Đức Mẹ Lộ Đức (Tr).

St 3,9-24; Mc 8,1-10.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thọ Ninh (1997).

 

 

 

21/01
12/02XCHÚA NHẬT VI TN. Tv tuần II.

Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 hoặc 5,20-22a.27-28.33-34a.37.

Xuân Tình, Bàu Sen chầu lượt.

481. Hòa bình trên thế giới là gì?

Hòa bình trên thế giới cần thiết để đời sống con người được tôn trọng và phát triển. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh hay là sự cân bằng các thế lực đối lập, nhưng là sự “ổn định trật tự”(thánh Augustinô), “thành quả của công lý” (Is 32, 17) và hiệu quả của đức ái. Hòa bình trần thế là hình ảnh và hoa trái bình an của Ðức Kitô.

 

 

 

 

22/01
13/02XThứ Hai tuần VI TN.

St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

 

 

 

23/01
14/02TrThứ Ba tuần VI TN.

Lễ nhớ Thánh Syrilô, đan sĩ và Thánh Mêtôđiô, Giám mục.

St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

 

 

 

24/01
15/02XThứ Tư tuần VI TN.

St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

 

 

 

25/01
16/02XThứ Năm tuần VI TN.

St 9,1-13; Mc 8,27-33.

 

 

 

26/01
17/02XThứ Sáu tuần VI TN.

Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr).

St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

 

 

 

27/01
18/02XThứ Bảy tuần VI TN.

Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Gia Hưng (2017)

 

 

 

28/01
19/02XCHÚA NHẬT VII TN. Tv tuần III.

Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.

Thiên Lý chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Xuân Tình (2005).

482. Hòa bình trên thế giới đòi buộc điều gì?

Hòa bình trên thế giới đòi buộc sự phân phối cách công bằng và bảo vệ tài sản của con người, sự tự do giao tiếp giữa con người, sự tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, sự kiên trì thực hiện công bằng và tình huynh đệ.

 

 

 

29/01
20/02XThứ Hai tuần VII TN.

Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cửa Sót (2013).

 

 

 

01/02

Quý Mão

 

21/02XThứ Ba tuần VII TN.

Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

 

 

 

02/02

 

MÙA CHAY

      “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh tẩy và việc sám hối” (AC 27).

LƯU Ý:

  1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV, các ngày lễ trọng và lễ kính. Có thể dùng lễ phục màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41,252,300).
  2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
  3. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
  4. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi nhưng phải có phép của Đấng Bản Quyền (IM 374).
  5. Nếu muốn kính nhớ một vị Thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

c.1. Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

c.1.1. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

c.1.2. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

c.2. Thánh lễ: Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong ngày đó (IM 355a).

 

22/02TmThứ Tư Lễ Tro. Khai mạc Mùa Chay.

Giữ chay và kiêng thịt.

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

 

 

 

03/02
23/02TmThứ Năm sau Lễ Tro.

Thánh Pôlicapô, Giám mục, tử đạo.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

 

 

 

04/02
24/02TmThứ Sáu sau Lễ Tro.

Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

 

 

 

05/02
25/02TmThứ Bảy sau Lễ Tro.

Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

 

 

 

06/02
26/02TmCHÚA NHẬT I MC. Tv tuần I.

St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 hoặc 5,12.17-19; Mt 4,1-11.

Các xứ chầu một giờ.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Dũ Lộc (2007)

483. Về mặt luân lý, khi nào được phép sử dụng sức mạnh quân sự?

Việc sử dụng sức mạnh quân sự chỉ được biện minh về mặt luân lý khi hội đủ những điều kiện sau đây: chắc chắn về sự thiệt hại phải chịu là trầm trọng và kéo dài; tất cả các giải pháp hòa bình đều thất bại; những điều kiện quan trọng để thành công; việc loại bỏ những thiệt hại lớn nhất, sau khi đã cân nhắc về sức tàn phá của những phương tiện chiến tranh hiện đại.

 

 

 

07/02
27/02TmThứ Hai tuần I MC.

Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tràng Đình (2022).

 

 

 

08/02
28/02TmThứ Ba tuần I MC.

Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Hoà Mỹ (2017).

 

 

 

09/02

 

THÁNG BA

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

          Thánh Giuse là Quan Thầy và gương mẫu các công nhân và gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi gia đình, hoàn thành sứ mệnh cứu độ. Thánh Giuse là công nhân, là gia trưởng, chúng ta hãy học nơi Người để biết giá trị lao động; Nuôi sống gia đình và bản thân, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực, là góp phần vào việc hoàn thiện công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

 

01/03TmThứ Tư tuần I MC.

Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

 

 

 

10/02
02/03TmThứ Năm tuần I MC. Đầu tháng.

Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

 

 

 

11/02
03/03TmThứ Sáu tuần I MC. Đầu tháng.

Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

 

 

 

12/02
04/03TmThứ Bảy tuần I MC. Đầu tháng.

Thánh Caximia.

Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

 

 

13/02
05/03TmCHÚA NHẬT II MC. Tv tuần II

St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Khe Sắn, Phương Mỹ, Hội Nghĩa chầu lượt.

484. Trong trường hợp có nguy cơ chiến tranh, ai có quyền phán đoán về những điều kiện đó?

Quyền này tùy thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những vị cầm quyền, những vị này cũng có quyền đề ra cho công dân nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những ai vì lý do lương tâm không thi hành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, phải phục vụ xã hội bằng những hình thức khác.

 

 

 

 

14/02
06/03TmThứ Hai tuần II MC.

Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

 

 

 

15/02
07/03TmThứ Ba tuần II MC.

Thánh Pepêtua và Thánh Phêlixita, tử đạo.

Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

 

 

 

16/02
08/03TmThứ Tư tuần II MC.

Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.

Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

 

 

 

17/02
09/03TmThứ Năm tuần II MC.

Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.

Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

 

 

 

18/02
10/03TmThứ Sáu tuần II MC.

St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.

 

 

 

19/02
11/03TmThứ Bảy tuần II MC.

Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

 

 

 

20/02
12/03TmCHÚA NHẬT III MC. Tv tuần III

Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hoặc 4,5-15.19b-26.39a.40-42.

Vĩnh Phước (HT), Vĩnh Cư, Thanh Hà chầu lượt.

485.  Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc điều gì?

Ngay cả trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý vẫn luôn có hiệu lực. Luật này đòi buộc phải xử sự cách nhân đạo với những người không chiến đấu, các chiến binh bị thương và các tù binh. Các hành động cố ý đi ngược với quyền lợi của các dân tộc và các mệnh lệnh buộc thi hành các hành động đó, đều là những tội ác mà sự vâng phục tối mặt không đủ để chạy tội. Phải kết án những sự huỷ diệt hàng loạt, cũng như việc tiêu diệt một dân tộc hay một sắc tộc thiểu số. Ðó là những tội rất nặng nề. Về mặt luân lý, phải chống lại các mệnh lệnh buộc thi hành các tội ác như thế.

 

 

 

21/02
13/03TmThứ Hai tuần III MC.

2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

 

 

 

22/02
14/03TmThứ Ba tuần III MC.

Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

 

 

 

23/02
15/03TmThứ Tư tuần III MC.

Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

 

 

 

24/02
16/03TmThứ Năm tuần III MC.

Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

 

 

 

25/02
17/03TmThứ Sáu tuần III MC.

Thánh Patricô, Giám mục.

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

 

 

 

26/02
18/03TmThứ Bảy tuần III MC.

Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh.

Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

 

 

 

27/02
19/03TmCHÚA NHẬT IV MC. Tv tuần IV.

1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 hoặc 9,1.6-9.13-17.34-38.

Hôm nay, chủ tế có thể mặc phẩm phục màu hồng, được chưng hoa bàn thờ cách vừa phải.

An Nhiên, Dũ Lộc, Lâm Sơn chầu lượt.

Kỷ niệm ngày Đăng quang Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013)

486. Chúng ta phải làm gì để tránh chiến tranh?

Vì chiến tranh gây ra những sự dữ và bất công, nên chúng ta phải làm tất cả những gì hợp lý để ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào. Ðặc biệt phải tránh việc tích trử và buôn bán vũ khí không do các chính quyền hợp pháp qui định; phải tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội; tránh việc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo; phải tránh ganh ghét, thách thức, kiêu căng và tinh thần báo thù. Tất cả những gì được thực hiện để khắc phục các tệ hại này và những xáo trộn khác, đều giúp xây dựng hòa bình và đẩy xa chiến tranh.

 

 

 

 

28/02
20/03TrThứ Hai tuần IV MC.

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân. Bổn mạng Hội Dòng Mến Thánh Giá.

2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hoặc Lc 2,41-51a.

 

 

 

29/02
21/03TmThứ Ba tuần IV MC.

Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

 

 

 

30/02
22/03TmThứ Tư tuần IV MC.

Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

 

 

 

01/02

Quý Mão

(Nhuận)

23/03TmThứ Năm tuần IV MC.

Thánh Turibiô Mônrôkhêrô, Giám mục.

Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

 

 

 

02/02
24/03TmThứ Sáu tuần IV MC.

Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

 

 

 

03/02
25/03TrThứ Bảy tuần IV MC.

Lễ Truyền Tin. Lễ trọng.

Trong Thánh lễ này, khi đọc kinh Tin Kính phải bái quỳ từ câu:“… Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần ….và đã làm người”.

Is 7,10-14; 8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

 

 

04/02
26/03TmCHÚA NHẬT V MC. Tv tuần I.

Chúa nhật dọn chịu nạn.

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 hoặc 11,3-7.17.20-27.33b-45.

Tân Thành, Thủy Vực chầu lượt.

487. Con người có bổn phận gì đối với phái tính của mình?

Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, có cùng một phẩm giá nhân bản. Ngài đã khắc ghi ơn gọi yêu thương và hiệp thông nơi mỗi người. Mỗi người phải chấp nhận phái tính riêng của mình và nhận ra tầm quan trọng của nó đối với toàn thể con người, tính đặc thù của mỗi phái tính và việc hai phái tính bổ túc cho nhau.

 

 

 

 

05/02
27/03TmThứ Hai tuần V MC.

Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Ga 8,1-11.

 

 

 

06/02
28/03TmThứ Ba tuần V MC.

Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

 

 

 

07/02
29/03TmThứ Tư tuần V MC.

Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

 

 

 

08/02
30/03TmThứ Năm tuần V MC.

St 17,3-9; Ga 8,51-59.

 

 

 

09/02
31/03TmThứ Sáu tuần V MC.

Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

Bế mạc Tháng kính Thánh Giuse.

 

 

 

10/02

 

THÁNG TƯ

 

01/04TmThứ bảy tuần V MC. Đầu tháng.

Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

 

 

 

11/02
02/04ĐCHÚA NHẬT LỄ LÁ.

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Kiệu lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27,66 hoặc 27,11-54.

Các xứ chầu một giờ.

488. Khiết tịnh là gì?

Khiết tịnh là sự hoà nhập phái tính trong con người của mình cách thành công. Tính dục thực sự nhân bản khi được hoà nhập cách đúng đắn trong liên hệ giữa người và người. Khiết tịnh là một nhân đức luân lý, một ơn huệ của Thiên Chúa, một ân sủng, một hoa trái của Chúa Thánh Thần.

 

 

 

12/02
03/04TmThứ Hai Tuần Thánh.

Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

 

 

 

13/02
04/04TmThứ Ba Tuần Thánh.

Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

 

 

 

14/02
05/04TmThứ Tư Tuần Thánh.

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

 

 

 

15/02
06/04TrThứ Năm Tuần Thánh.

Sáng, 08 giờ 30’: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU tại nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh.

Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY – Kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục.

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

 

 

 

16/02
07/04ĐThứ Sáu Tuần Thánh.

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Khai mạc tuần 9 ngày kính Lòng Thương Xót Chúa.

Xin tiền làm việc bác ái và ủng hộ Đất Thánh.

 

 

 

17/02
08/04TrThứ Bảy Tuần Thánh.

Tối: Cử hành Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Bài đọc 1: St 1,1-2,2 hoặc 1,1.26-31a;

Bài đọc 2: St 22,1-18 hoặc 22,1-2.9a.10-13.15-18;

Bài đọc 3: Xh 14,15-15.1a;

Bài đọc 4: Is 54,5-14;

Bài đọc 5: Is 55,1-11;

Bài đọc 6: Br 3,9-15.32-4,4;

Bài đọc 7: Ed 36,16-17a.18-28;

Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11;

Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10.

 

 

 

18/02
09/04TrCHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH.

Tv tuần I.

Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hoặc 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9 hoặc nếu Thánh lễ ban chiều có thể đọc: Lc 24,13-35.

Các xứ chầu một giờ.

Từ hôm nay đọc kinh: “Nữ Vương Thiên Đàng”.

Phải đọc hay hát các ca tiếp liên trong Thánh lễ.

489. Nhân đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?

Nhân đức khiết tịnh đòi hỏi sự rèn luyện để làm chủ bản thân, như cách biểu lộ sự tự do nhân bản, hướng đến việc tự hiến bản thân. Ðể đạt được mục đích này, cần phải có sự giáo dục đầy đủ và thường xuyên, được thực hiện qua từng giai đoạn tăng trưởng.

 

 

 

19/02
10/04TrThứ Hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

 

 

 

20/02
11/04TrThứ Ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

 

 

 

21/02
12/04TrThứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

 

 

 

22/02
13/04TrThứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo.

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

 

 

 

 

23/02
14/04TrThứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

 

 

 

24/02
15/04TrThứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

 

 

 

25/02
16/04TrCHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

Kính Lòng Thương Xót Chúa.

(Cử  hành Thánh lễ Chúa Nhật II PS)

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

Trại Lê, Trung Nghĩa, Bồng Lai chầu lượt.

490. Có những phuơng tiện nào giúp chúng ta sống khiết tịnh?

Có nhiều phuơng tiện như ân sủng Thiên Chúa, sự trợ giúp của các Bí tích, việc cầu nguyện, sự tự biết mình, việc thực hành khổ chế tùy theo những hoàn cảnh khác nhau, việc thực hành các nhân đức luân lý, đặc biệt là nhân đức tiết độ, nhằm để lý trí hướng dẫn các đam mê.

 

 

 

26/02
17/04TrThứ Hai tuần II PS. Tv tuần II.

Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

 

 

 

27/02
18/04TrThứ Ba tuần II PS.

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

 

 

 

28/02
19/04TrThứ Tư tuần II PS.

Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.

 

 

29/02
20/04TrThứ Năm tuần II PS.

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

 

 

01/03

Quý Mão

 

21/04TrThứ Sáu tuần II PS.

Thánh Anxenmô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

 

 

02/03
22/04TrThứ Bảy tuần II PS.

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

 

 

 

03/03
23/04TrCHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

Tv tuần III.

Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.

Kẻ Tùng, Vạn Thành, Giáp Tam, Hướng Phương chầu lượt.

491. Tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được mời gọi sống đức khiết tịnh theo cách nào?

Các người Kitô hữu luôn nhìn Ðức Kitô là khuôn mẫu đời sống khiết tịnh; họ được mời gọi sống khiết tịnh tuỳ theo bậc sống của mình: những người sống bậc đồng trinh hay độc thân của đời thánh hiến, là cách sống trổi vượt để sẵn sàng hiến mình cho Thiên Chúa với trọn tâm hồn; những nguời lập gia đình được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng; những người không lập gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh bằng cách tiết dục.

 

 

 

04/03
24/04TrThứ Hai tuần III PS.

Thánh Phiđen Díchmarigân, Linh mục, tử đạo (Đ).

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

 

 

 

05/03
25/04ĐThứ Ba tuần III PS.

Lễ kính Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng.

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

 

 

 

06/03
26/04TrThứ Tư tuần III PS.

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh (2012).

Tại nhà thờ Chính tòa: Lễ trọng.

Các nhà thờ khác trong giáo phận: Lễ kính.

(Các bài đọc lấy trong phần chung Cung hiến Thánh đường).

 

 

 

07/03
27/04TrThứ Năm tuần III PS.

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

 

 

 

08/03
28/04TrThứ Sáu tuần III PS.

Thánh Phêrô Sanen, Linh mục, tử đạo (Đ); Thánh Louis Maria Grignion de Montfort, Linh mục.

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

 

 

 

09/03
29/04TrThứ Bảy tuần III PS.

Lễ nhớ Thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh.

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

 

 

 

10/03
30/04TrCHÚA NHẬT IV PS. Tv tuần IV.

Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục, tu sĩ.

Văn Hạnh, Thổ Hoàng, Dũ Yên, Khe Gát chầu lượt.

Tối khai mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.

492. Những tội chính phạm đến đức khiết tịnh là những tội nào?

Những tội nặng phạm đến đức khiết tịnh, tùy theo bản chất của từng đối tượng, đó là ngoại tình, thủ dâm, tà dâm, khiêu dâm, mại dâm, hiếp dâm, các hành vi đồng tính luyến ái. Các tội này là biểu hiện của đam mê dâm đãng. Nếu phạm các tội này với các trẻ vị thành niên, thì sẽ xúc phạm cách nặng nề hơn vào sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các em.

 

 

 

11/03

 

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”(GH 67).

 

01/05TrThứ Hai tuần IV PS.

Thánh Giuse Thợ – Ngày quốc tế lao động.

Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.

 

 

 

12/03
02/05TrThứ Ba tuần IV PS.

Lễ nhớ Thánh Athanaxiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trung Nghĩa (1996).

 

 

13/03
03/05ĐThứ Tư tuần IV PS.

Lễ kính Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ.

1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

 

 

 

14/03
04/05TrThứ Năm tuần IV PS. Đầu tháng.

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cam Lâm (2022).

 

 

 

15/03
05/05TrThứ Sáu tuần IV PS. Đầu tháng.

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

 

 

 

16/03
06/05TrThứ Bảy tuần IV PS. Đầu tháng.

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

 

 

 

17/03
07/05TrCHÚA NHẬT V PS. Tv tuần I.

Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

Kẻ Mui, Cửa Sót, Nhượng Bạn, Vĩnh Phước – QB chầu lượt.

493. Tại sao giới răn thứ sáu “Ngươi không được ngoại tình” lại ngăn cấm tất cả các tội lỗi nghịch với đức khiết tịnh?

Dù trong bản văn Thánh Kinh về Mười điều răn, chúng ta chỉ đọc “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình” (Xh 20,14), nhưng Truyền thống Hội thánh vẫn theo sát các giáo huấn luân lý của Cựu Ước và Tân Ước, luôn xem giới răn thứ sáu như bao gồm tất cả các tội phạm đến đức khiết tịnh.

 

 

 

 

18/03
08/05TrThứ Hai tuần V PS.

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

 

 

 

19/03
09/05TrThứ Ba tuần V PS.

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

 

 

 

20/03
10/05TrThứ Tư tuần V PS.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

 

 

 

21/03
11/05TrThứ Năm tuần V PS.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

 

 

 

22/03
12/05TrThứ Sáu tuần V PS.

Thánh Nêrêô và Thánh Akilêô, tử đạo; Thánh Păngraxiô, tử đạo (Đ).

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

 

 

 

23/03
13/05TrThứ Bảy tuần V PS.

Đức Mẹ Phatima.

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

 

 

 

24/03
14/05TrCHÚA NHẬT VI PS. Tv tuần II.

Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.

Tĩnh Giang, Đông Sơn, Cồn Sẻ, Đồng Troóc chầu lượt.

494. Ðâu là trách nhiệm của chính quyền dân sự đối với đức khiết tịnh?

Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng có trách nhiệm góp phần tạo ra một môi truờng xã hội thuận lợi cho đức khiết tịnh. Nhờ những luật lệ thích hợp, chính quyền phải ngăn chận việc bành trướng các trọng tội nghịch đức khiết tịnh đã kể trên, đặc biệt để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người yếu đuối.

 

 

 

25/03
15/05TrThứ Hai tuần VI PS.

Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nhượng Bạn (2004) và nhà thờ Thu Chỉ (2008).

 

 

 

26/03
16/05TrThứ Ba tuần VI PS.

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

 

 

 

27/03
17/05TrThứ Tư tuần VI PS.

Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

 

 

 

28/03
18/05Tr

Tr Tr

Thứ Năm tuần VI PS.

Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

 

 

29/03
19/05TrThứ Sáu tuần VI PS.

Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

Tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Ninh Cường (2022).

 

 

01/04

Quý Mão

 

20/05TrThứ Bảy tuần VI PS.

Thánh Bênađiô Xiêna, Linh mục.

Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

 

 

02/04
21/05TrCHÚA NHẬT VII PS.

Lễ Thăng Thiên. Lễ trọng.

Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

Các xứ chầu một giờ.

495. Tình yêu hôn nhân, gồm cả tính dục được Thiên Chúa định hướng vào hôn nhân, có được những điều tốt lành nào?

Ðối với những người đã được rửa tội, những điều tốt lành của tình yêu hôn nhân, một tình yêu đã được thánh hoá bằng Bí tích Hôn phối, đó là sự duy nhất, chung thủy, tính bất khả phân ly và sẵn sàng đối với việc truyền sinh.

 

 

 

03/04
22/05TrThứ Hai tuần VII PS. Tv tuần III.

Thánh Rita Cascia, nữ tu.

Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

 

 

 

04/04
23/05TrThứ Ba tuần VII PS.

Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

 

 

 

05/04
24/05TrThứ Tư tuần VII PS.

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

 

 

 

06/04
25/05TrThứ Năm tuần VII PS.

Thánh Bêđa khả kính, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh; Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng; Thánh nữ Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ.

Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

 

 

 

07/04
26/05TrThứ Sáu tuần VII PS.

Lễ nhớ Thánh Philípphê Nêri, Linh mục.

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

 

 

08/04
27/05TrThứ Bảy tuần VII PS.

Thánh Âutinh, Giám mục Cantơbơri .

Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

 

 

09/04
28/05ĐCHÚA NHẬT VIII PS.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Đọc hay hát Ca tiếp liên trong Thánh lễ.

Lễ vọng: (cử hành chiều 27/05): St 11,1-9 hoặc Xh 19,3-8a.16-20b hoặc Ed 37,1-14 hoặc Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Lễ chính ngày: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Các xứ chầu một giờ.

496. Hành vi vợ chồng có ý nghĩa gì?

Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa: sự kết hợp (là hành vi hiến thân cho nhau của đôi vợ chồng), và việc truyền sinh (là hành vi mở ngỏ cho việc sinh sản con cái). Không ai được phép phá vỡ sự liên kết bất khả phân ly, do Thiên Chúa thiết lập, giữa hai ý nghĩa đó của hành vi vợ chồng, bằng cách loại bỏ một trong hai ý nghĩa đó.

 

 

 

10/04

 

 

29/05TrThứ Hai tuần VIII TN. Tv tuần IV.

Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội thánh.

Lễ nhớ: St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14; Ga 19,25-27.

Ngày thường: Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

(Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ký ngày 11/2/2018. Cử hành thứ Hai sau Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống).

 

 

 

11/04
30/05XThứ Ba tuần VIII TN

Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

 

 

 

12/04
31/05TrThứ Tư tuần VIII TN

Lễ kính Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét.

Xp 3,14-18a; Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56.

Tối bế mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.

Khai mạc Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

 

 

13/04

 

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy.

 

01/06ĐThứ Năm tuần VIII TN. Đầu tháng.

Lễ nhớ Thánh Giustinô, tử đạo.

Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trừng Hải (2004).

 

 

 

14/04
02/06XThứ Sáu tuần VIII TN. Đầu tháng.

Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo (Đ).

Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

 

 

 

15/04
03/06ĐThứ Bảy tuần VIII TN. Đầu tháng.

Lễ nhớ Thánh Carôlô Loanga và các bạn tử đạo.

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

 

 

16/04
04/06TrCHÚA NHẬT IX TN

Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ Trọng.

Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Thượng Bình, Tân Lâm, Liên Hòa, Tân Hội – QB chầu lượt.

497. Khi nào việc điều hòa sinh sản là phù hợp với luân lý?

Việc điều hòa sinh sản là một trong những phương diện của trách nhiệm làm cha làm mẹ. Việc làm này phù hợp cách khách quan với luật luân lý, khi được chính đôi vợ chồng thực hiện, mà không bị một áp lực bên ngoài, cũng không do ích kỷ, nhưng vì những lý do chính đáng và bằng những phương pháp phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của luân lý, nghĩa là nhờ việc tiết dục định kỳ và sử dụng những thời kỳ không thể thụ thai.

 

 

 

 

17/04
05/06ĐThứ Hai tuần IX TN. Tv tuần I.

Lễ nhớ Thánh Bôniphát, Giám mục, tử đạo.

Tb 1,3; 2,1a-8; Mc 12,1-12.

 

 

 

 

18/04
06/06XThứ Ba tuần IX TN

Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

 

 

 

 

19/04
07/06XThứ Tư tuần IX TN

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

 

 

 

20/04
08/06XThứ Năm tuần IX TN

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34.

 

 

 

21/04
09/06XThứ Sáu tuần IX TN

Thánh Éprem, phó tế, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Kẻ Mui (2001) và nhà thờ Dũ Yên (2022).

 

 

 

22/04
10/06XThứ Bảy tuần IX TN

Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

 

 

 

23/04
11/06TrCHÚA NHẬT X TN

Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Lễ trọng.

Lễ cho giáo dân.

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

Tràng Lưu, Thu Chỉ, Minh Cầm chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Vĩnh Luật (2009).

498. Ðâu là những phương pháp điều hòa sinh sản không phù hợp với luân lý?

Những hoạt động sau đây phải coi là không phù hợp với luân lý, đó là trực tiếp triệt sản hoặc ngừa thai, được thực hiện trước hoặc trong khi giao hợp, hoặc trong quá trình dẫn đến kết quả tự nhiên của việc giao hợp, nhằm mục đích hay tạo phương thế để ngăn cản sự truyền sinh.

 

 

 

 

 

24/04
12/06XThứ Hai tuần X TN. Tv tuần II.

2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

 

 

 

 

 

25/04
13/06TrThứ Ba tuần X TN

Lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

 

 

 

26/04
14/06XThứ Tư tuần X TN

2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

 

 

 

27/04
15/06XThứ Năm tuần X TN

2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

 

 

 

28/04
16/06TrThứ Sáu tuần X TN

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh mục.

Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

 

 

 

29/04
17/06TrThứ Bảy tuần X TN

Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Lễ nhớ: Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

Ngày thường: 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trung Quán (2022).

 

 

 

30/04
18/06XCHÚA NHẬT XI TN. Tv tuần III.

Xh 19.2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.

Đông Cường, Thanh Thuỷ chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chúc A (1994).

499. Tại sao thụ tinh và thụ thai nhân tạo không hợp với luân lý?

Thụ tinh và thụ thai nhân tạo không thể chấp nhận về mặt luân lý, vì tách rời việc sinh sản với sự giao hợp, trong hành động này đôi vợ chồng trao hiến cho nhau, và như vậy, đặt kỹ thuật lên trên nguồn gốc và vận mệnh của con người. Hơn nữa, việc thụ tinh và thụ thai do người khác, tức là có một người thứ ba can thiệp vào hành vi vợ chồng nhờ qua kỹ thuật; hành động này vi phạm quyền của đứa bé được sinh ra từ người cha và người mẹ của nó, hai người được liên kết với nhau bằng hôn nhân và có độc quyền là chỉ nhờ nhau mà cả hai mới được làm cha, làm mẹ.

 

 

 

 

01/05

Quý Mão

 

19/06XThứ Hai tuần XI TN

Thánh Romôanđô, viện phụ (Tr).

2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

 

 

 

 

02/05
20/06XThứ Ba tuần XI TN

2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

 

 

 

 

03/05
21/06TrThứ Tư tuần XI TN

Lễ nhớ Thánh Louis Gondaga, tu sĩ.

2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

 

 

 

 

04/05
22/06XThứ Năm tuần XI TN

Thánh Paolinô, Giám mục Nôla (Tr); Thánh Gioan Phisơ, Giám mục, tử đạo và Thánh Tôma Mô, tử đạo (Đ).

2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

 

 

 

 

05/05
23/06XThứ Sáu tuần XI TN

2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Liên Hòa (2016).

 

 

 

06/05
24/06TrThứ Bảy tuần XI TN

Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng.

Lễ vọng: (cử hành chiều 23/06): Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Lễ chính ngày: Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

(Xem Quy chế Năm Phụng vụ và Niên lịch, số 11).

 

 

 

07/05
25/06XCHÚA NHẬT XII TN. Tv tuần IV.

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

Tri Bản, Phù Kinh chầu lượt.

500. Người ta phải nhìn em bé như thế nào?

Em bé là một tặng phẩm của Thiên Chúa, tặng phẩm tuyệt hảo nhất của hôn nhân. Không có một quyền nào để có những đứa con (theo nghĩa là được quyền có con với bất cứ giá nào). Trái lại, đứa con có quyền là hoa trái của hành vi hôn nhân của cha mẹ em, cũng như có quyền được tôn trọng là một nhân vị ngay từ lúc em được thụ thai.

 

 

 

 

08/05
26/06XThứ Hai tuần XII TN

St 12,1-9; Mt 7,1-5.

 

 

 

09/05
27/06XThứ Ba tuần XII TN

Thánh Syrilô, Giám mục Alexanđria, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

 

 

 

10/05
28/06ĐThứ Tư tuần XII TN

Lễ nhớ Thánh Irênê, Giám mục, tử đạo.

St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.

 

 

 

11/05
29/06ĐThứ Năm tuần XII TN

Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ.

Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Lễ vọng (cử hành chiều 28/06): Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Lễ chính ngày: Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

(Xem Quy chế Năm Phụng vụ và Niên lịch, số 11).

Bổn mạng Đức cha Phaolô. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.

 

 

 

12/05
30/06XThứ Sáu tuần XII TN

Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

Tối bế mạc Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

 

 

13/05

 

THÁNG BẢY

 

01/07XThứ Bảy tuần XII TN. Đầu tháng.

St 18,1-15; Mt 8,5-17.

 

 

 

14/05
02/07XCHÚA NHẬT XIII TN. Tv tuần I.

2V4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

Tam Đa, Ngô Xá, Tân Phong chầu lượt.

501. Ðôi vợ chồng có thể làm gì nếu họ không có con?

Nếu không được Thiên Chúa ban tặng con cái, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa, đôi vợ chồng có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay nhận con nuôi, hay tham gia những công tác phục vụ tha nhân. Như vậy họ thực hiện một sự sinh sản quý giá về mặt thiêng liêng.

 

 

 

15/05
03/07ĐThứ Hai tuần XIII TN.

Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

 

 

 

16/05
04/07XThứ Ba tuần XIII TN.

Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (Tr).

St 19,15-29; Mt 8,23-27.

 

 

 

17/05
05/07XThứ Tư tuần XIII TN.

Thánh Antôn Maria Dacaria, Linh mục (Tr).

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Vạn Căn (2013)

 

 

 

18/05
06/07XThứ Năm tuần XIII TN. Đầu tháng.

Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

 

 

 

19/05
07/07XThứ Sáu tuần XIII TN. Đầu tháng.

St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

 

 

 

20/05
08/07XThứ Bảy tuần XIII TN.

St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

 

 

21/05
09/07XCHÚA NHẬT XIV TN. Tv tuần II.

Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

Kẻ Đông, Chúc A, Văn Phú, Gia Hưng chầu lượt.

502. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?

Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là: ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân, tự do sống chung (chung sống không hôn nhân, nhân tình), hành vi tính dục trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân.

 

 

 

 

22/05
10/07ĐThứ Hai tuần XIV TN.

Lễ nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng, tử đạo. Ngày giáo lý viên Giáo phận.

Ngày thường: St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

Lễ nhớ: Lấy phần chung các Thánh tử đạo.

 

 

 

23/05
11/07TrThứ Ba tuần XIV TN.

Lễ nhớ Thánh Biển Đức, viện phụ.

St 32,22-32; Mt 9,32-38.

 

 

 

24/05
12/07XThứ Tư tuần XIV TN.

St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

 

 

 

25/05
13/07XThứ Năm tuần XIV TN.

Thánh Henricô (Tr).

St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,6-15.

 

 

 

26/05
14/07XThứ Sáu tuần XIV TN.

Thánh Camilô Lenli, Linh mục (Tr).

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thịnh Lạc (2016).

 

 

 

27/05
15/07TrThứ Bảy tuần XIV TN.

Lễ nhớ Thánh Bônaventura, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

 

 

 

28/05
16/07XCHÚA NHẬT XV TN. Tv tuần III.

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9.

Kim Lâm, Thọ Ninh, Thọ Vực, Phù Ninh, Sen Bàng chầu lượt.

503. Ðiều răn thứ bảy nói lên điều gì?

Ðiều răn này nói lên sự xác định và phân phối của cải cách phổ quát, nói về quyền tư hữu, việc tôn trọng con người và tài sản của họ, việc tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dựng. Hội thánh nhìn giới răn này là nền tảng cho giáo huấn xã hội của mình, để xét đến hành động đúng đắn trong lãnh vực kinh tế, trong đời sống xã hội và chính trị, trong quyền lợi và trách nhiệm lao động của con người, trong công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia, trong tình thương đối với người nghèo.

 

 

 

 

 

29/05
17/07XThứ Hai tuần XV TN.

Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

 

 

 

30/05
18/07XThứ Ba tuần XV TN.

Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

 

 

 

01/06

Quý Mão

 

19/07XThứ Tư tuần XV TN.

Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

 

 

 

02/06
20/07XThứ Năm tuần XV TN.

Thánh Apôllinarê, Giám mục, tử đạo (Đ).

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

 

 

 

03/06
21/07XThứ Sáu tuần XV TN.

Thánh Lôrenxô Bơrinđidi, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

 

 

 

04/06
22/07TrThứ Bảy tuần XV TN.

Lễ kính Thánh nữ Maria Mađalêna.

Dc 3,1-4a hoặc 2Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18.

 

 

 

05/06
23/07XCHÚA NHẬT XVI TN. Tv tuần IV.

Kn 12, 13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 hoặc 13,24-30.

Hòa Mỹ, Vạn Căn, Chân Thành, Yên Giang chầu lượt.

Kỷ niệm ngày thụ phong Giám mục của Đức cha Phaolô.

Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi.

Thánh lễ đầu tiên trong ngày hôm nay, với ý cầu nguyện cho Ông bà và người cao tuổi:

– Bộ Lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna.

– Bài đọc theo Chúa nhật XVI Thường niên A.

504. Ðâu là những điều kiện của quyền tư hữu?

Người ta có quyền tư hữu với điều kiện là tài sản đó đạt được hay nhận được một cách chính đáng, và việc sử dụng của cải là nhằm thỏa mãn những nhu cầu căn bản của mọi người.

 

 

 

 

 

06/06
24/07XThứ Hai tuần XVI TN.

Thánh Sarbelinô Makhluf, Linh mục (Tr).

Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

 

 

 

 

07/06
25/07ĐThứ Ba tuần XVI TN.

Lễ kính Thánh Giacôbê, Tông đồ.

2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

 

 

 

08/06
26/07TrThứ Tư tuần XVI TN.

Lễ nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria.

Ngày thường: Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

Lễ nhớ: Hc 44,1-10-15; Mt 13,16-17.

 

 

 

09/06
27/07XThứ Năm tuần XVI TN.

Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

 

 

 

10/06
28/07XThứ Sáu tuần XVI TN.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tri Bản (2006).

 

 

 

11/06
29/07TrThứ Bảy tuần XVI TN.

Lễ nhớ các Thánh Matta, Maria và Lazarô.

Lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 hoặc Lc 10,38-42.

Ngày thường: Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Kẻ Vang (2010).

 

 

12/06
30/07XCHÚA NHẬT XVII TN. Tv tuần I.

1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.

Ninh Cường, Hòa Thắng, Cồn Nâm, Kinh Nhuận chầu lượt.

505. Mục đích của quyền tư hữu là gì?

Tài sản riêng có mục đích bảo đảm sự tự do và phẩm giá của các cá nhân, giúp họ thoả mãn những nhu cầu căn bản cho những người mà họ có trách nhiệm, và cho cả những ai đang sống thiếu thốn.

 

 

 

 

13/06
31/07TrThứ Hai tuần XVII TN.

Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Lôyôla, Linh mục.

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

 

 

 

14/06

 

THÁNG TÁM

 

01/08TrThứ Ba tuần XVII TN.

Lễ nhớ Thánh Anphongsô Maria Ligôri, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng Đại xá Portiuncula.

 

 

 

15/06
02/08XThứ Tư tuần XVII TN.

Thánh Êusêbiô, Giám mục Vecseli; Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Linh mục (Tr).

Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

 

 

 

16/06
03/08XThứ Năm tuần XVII TN. Đầu tháng.

Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

 

 

 

17/06
04/08TrThứ Sáu tuần XVII TN. Đầu tháng.

Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục. Bổn mạng các cha xứ.

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

 

 

18/06
05/08XThứ Bảy tuần XVII TN. Đầu tháng.

Cung hiến Thánh đường Đức Maria (Tr).

Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chân Thành (2004) và nhà thờ Đan Sa (2005).

 

 

19/06
06/08TrCHÚA NHẬT XVIII TN. Tv tuần II.

Lễ kính Chúa Hiển Dung.

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; M 17,1-9.

Kẻ Đọng, Kẻ Vang, Mỹ Hoà, Nhân Thọ chầu lượt.

506. Ðiều răn thứ bảy quy định những gì?

Ðiều răn thứ bảy buộc phải tôn trọng tài sản của người khác, qua việc thực thi công bằng và bác ái, sống tiết độ và liên đới. Ðặc biệt, điều răn này đòi buộc:

– Tôn trọng các lời hứa và các hợp đồng đã cam kết;

– Đền bù những điều bất công đã gây ra và hoàn trả những gì đã trộm cắp;

– Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình sáng tạo, bằng cách sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên khoáng chất, thực vật và động vật trong vũ trụ, đặc biệt quan tâm đến những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

 

 

20/06
07/08XThứ Hai tuần XVIII TN.

Thánh Xittô II, Giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ); Thánh Gaetanô, Linh mục (Tr).

Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

 

 

 

 

21/06
08/08TrThứ Ba tuần XVIII TN.

Lễ nhớ Thánh Đaminh, Linh mục.

Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

 

 

 

22/06
09/08XThứ Tư tuần XVIII TN.

Thánh nữ Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, trinh nữ, tử đạo (Đ).

Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

 

 

 

23/06
10/08ĐThứ Năm tuần XVIII TN.

Lễ kính Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo.

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tân Hội – HT (2003).

 

 

 

24/06
11/08TrThứ Sáu tuần XVIII TN.

Lễ nhớ Thánh Clara, trinh nữ.

Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

 

 

 

25/06
12/08XThứ Bảy tuần XVIII TN.

Thánh Gioanna Chantal, nữ tu (Tr). (Bài lễ trong sách Rôma 1992, ngày 12/12, trang 745)

Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

 

 

 

26/06
13/08XCHÚA NHẬT XIX TN. Tv tuần III.

1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

Tân Vĩnh, Kim Sơn, Thịnh Lạc, Ba Đồn, Hà Lời chầu lượt.

507. Con người phải có thái độ nào đối với các động vật?

Con nguời phải đối xử tốt đẹp với các động vật vì chúng là những thụ tạo của Thiên Chúa, tránh cách yêu thương thái quá hoặc sử dụng mù quáng, nhất là với các thí nghiệm khoa học vượt quá giới hạn hợp lý và gây đau đớn vô ích cho chúng.

 

 

 

 

27/06
14/08ĐThứ Hai tuần XIX TN.

Lễ nhớ Thánh Maximilianô Kônbê, Linh mục, tử đạo.

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

 

 

 

28/06
15/08TrThứ Ba tuần XIX TN.

Lễ Đức Maria linh hồn và xác lên trời. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Lễ vọng (cử hành chiều 14/8): 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Lễ chính ngày: Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

(Xem Quy chế Năm Phụng vụ và Niên lịch, số 11).

 

 

 

29/06
16/08XThứ Tư tuần XIX TN.

Thánh Têphanô Hunggari (Tr).

Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nhân Thọ (2010).

 

 

01/07

Quý Mão

 

17/08XThứ Năm tuần XIX TN.

Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

 

 

02/07
18/08XThứ Sáu tuần XIX TN.

Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

 

 

 

03/07
19/08XThứ Bảy tuần XIX TN.

Thánh Gioan Êuđê, Linh mục (Tr).

Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mỹ Hòa (2011).

 

 

 

04/07
20/08XCHÚA NHẬT XX TN. Tv tuần IV.

Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.

Vĩnh Luật, Quèn Đông, Đông Yên, Kim Cương, Đá Nện chầu lượt.

508. Ðiều răn thứ bảy cấm những điều gì?

Ðiều răn thứ bảy cấm:

– Trộm cắp, đó là việc chiếm đoạt tài sản người khác trái với ý muốn hợp lý của họ.

– Trả lương không công bằng,

– Lũng đoạn giá trị của cải để từ đó rút ra lợi nhuận cho mình mà làm thiệt hại cho người khác,

– Việc giả mạo các thương phiếu hay hóa đơn.

– Trốn thuế hoặc buôn bán gian lận, cố ý phá hoại tài sản cá nhân cũng như công cộng,

– Đầu cơ, tham nhũng, lạm dụng tài sản công làm của riêng, cố ý làm sai trái trong lao động, lãng phí.

 

 

 

 

 

05/07
21/08TrThứ Hai tuần XX TN.

Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng.

Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

 

 

 

 

06/07
22/08TrThứ Ba tuần XX TN.

Lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương.

Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Làng Truông (2019).

 

 

 

 

07/07
23/08XThứ Tư tuần XX TN.

Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Quèn Đông (2007).

 

 

 

 

08/07
24/08ĐThứ Năm tuần XX TN.

Lễ kính Thánh Batôlômêô, Tông đồ.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

 

 

 

09/07
25/08XThứ Sáu tuần XX TN.

Thánh Louis; Thánh Giuse Calaxan, Linh mục (Tr).

R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

Bổn mạng Đức cha Louis, Giám quản Giáo phận. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.

 

 

 

10/07
26/08XThứ Bảy tuần XX TN.

R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

 

 

 

11/07
27/08XCHÚA NHẬT XXI TN. Tv tuần I.

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

Làng Truông, Kỳ Anh, Tam Trang chầu lượt.

 509. Nội dung Học thuyết xã hội của Hội thánh là gì?

Học thuyết xã hội của Hội Thánh, là sự khai triển có hệ thống các chân lý của Tin Mừng về phẩm giá con nguời và chiều kích xã hội của con nguời, đề ra những nguyên tắc để suy tư, qui định những tiêu chuẩn để phán đoán, và trình bày những qui luật và định huớng để hành động.

 

 

 

 

12/07
28/08TrThứ Hai tuần XXI TN.

Lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.

Ngày thường: 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22.

 

 

 

 

13/07
29/08ĐThứ Ba tuần XXI TN.

Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Lễ nhớ: Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Ngày thường: 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cồn Sẻ (2008).

 

 

 

14/07
30/08XThứ Tư tuần XXI TN.

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

 

 

 

15/07
31/08XThứ Năm tuần XXI TN.

1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

 

 

 

16/07

 

THÁNG CHÍN

 

01/09XThứ Sáu tuần XXI TN. Đầu tháng.

1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như là công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

 

 

 

17/07
02/09XThứ Bảy tuần XXI TN. Đầu tháng.

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

 

 

 

18/07
03/09XCHÚA NHẬT XXII TN. Tv tuần II.

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

Cam Lâm, Tân Hội – HT chầu lượt.

510. Khi nào Hội thánh can thiệp vào lãnh vực xã hội?

Hội thánh can thiệp khi các quyền căn bản của con người, thiện ích chung hoặc phần rỗi các linh hồn bị vi phạm. Hội thánh can thiệp bằng việc đưa ra một phán đoán luân lý trong lãnh vực kinh tế và xã hội.

 

 

 

 

19/07
04/09XThứ Hai tuần XXII TN.

1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

 

 

 

 

20/07
05/09XThứ Ba tuần XXII TN.

Thánh nữ Têrêxa Calcutta, nữ tu (Tr).

1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

 

 

 

21/07
06/09XThứ Tư tuần XXII TN.

Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

 

 

 

22/07
07/09XThứ Năm tuần XXII TN. Đầu tháng.

Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

 

 

 

23/07
08/09TrThứ Sáu tuần XXII TN.

Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Mk 5,1-4a hoặc Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23 hoặc 1,18-23.

 

 

 

24/07
09/09XThứ Bảy tuần XXII TN.

Thánh Phêrô Claver, Linh mục (Tr).

Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

 

 

 

25/07
10/09XCHÚA NHẬT XXIII TN. Tv tuần III.

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Mỹ Lộc, Thượng Ích, Trung Quán chầu lượt.

511. Ðời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện như thế nào?

Ðời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện theo những phương pháp riêng của mình, trong vòng trật tự luân lý, để phục vụ con người trong sự toàn vẹn của họ và phục vụ cho toàn thể cộng đồng nhân loại, trong sự tôn trọng công bằng xã hội. Ðời sống kinh tế và xã hội phải lấy con nguời làm đối tượng, trung tâm và cùng đích của nó.

 

 

 

 

26/07
11/09XThứ Hai tuần XXIII TN.

Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

 

 

 

27/07
12/09XThứ Ba tuần XXIII TN.

Danh Thánh Đức Maria (Tr).

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

 

 

 

28/07
13/09TrThứ Tư tuần XXIII TN.

Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

 

 

 

29/07
14/09ĐThứ Năm tuần XXIII TN.

Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá.

Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.

 

 

 

30/09
15/09TrThứ Sáu tuần XXIII TN.

Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Lễ nhớ: Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

Ngày thường: 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

 

 

 

01/08

Quý Mão

 

16/09ĐThứ Bảy tuần XXIII TN.

Lễ nhớ Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và Thánh Siprianô, Giám mục, tử đạo.

1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

 

 

 

 

02/08
17/09XCHÚA NHẬT XXIV TN. Tv tuần IV.

Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

Yên Lĩnh, Văn Hòa, Chợ Sàng chầu lượt.

512. Ðiều gì đi nguợc với Học thuyết xã hội của Hội thánh?

Ði ngược với Học thuyết xã hội của Hội thánh là các hệ thống kinh tế và xã hội chủ trương hy sinh những quyền lợi căn bản của con người, hay coi lợi nhuận là quy luật tuyệt đối và mục đích tối hậu của chúng. Do đó, Hội thánh phi bác các ý thức hệ trong thời đại mới dưới hình thức “chủ nghĩa cộng sản”, hay dưới những hình thức vô thần và độc tài khác của “chủ nghĩa xã hội”. Ngoài ra, trong việc thực hành “chủ nghĩa tư bản”, Hội thánh phi bác chủ nghĩa cá nhân và quan niệm coi luật thị trường có vị trí tuyệt đối trên lao động của con người.

 

 

 

 

 

03/08
18/09XThứ Hai tuần XXIV TN.

1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

 

 

 

04/08
19/09XThứ Ba tuần XXIV TN.

Thánh Gianuariô, Giám mục, tử đạo (Đ).

1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

 

 

 

05/08
20/09ĐThứ Tư tuần XXIV TN.

Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung và các bạn, tử đạo Hàn Quốc.

1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

 

 

 

06/08
21/09ĐThứ Năm tuần XXIV TN.

Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

 

 

 

07/08
22/09XThứ Sáu tuần XXIV TN.

1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

 

 

08/08
23/09TrThứ Bảy tuần XXIV TN.

Lễ nhớ Thánh Piô năm dấu.

1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

 

 

 

09/08
24/09XCHÚA NHẬT XXV TN. Tv tuần I.

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Gia Hòa, Xuân Sơn chầu lượt.

513. Lao động có ý nghĩa gì đối với con người?

Ðối với con người, lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, nhờ đó con người cộng tác với Thiên Chúa là Ðấng Sáng Tạo. Thật vậy, bằng lao động cách cẩn trọng và tinh thông, con người phát huy những khả năng đã được ghi khắc trong bản tính của mình, biểu lộ những hồng ân của Ðấng Sáng Tạo và những tài năng mà họ đã lãnh nhận; thỏa mãn những nhu cầu của bản thân và những người thân cận; cũng như phục vụ cộng đồng nhân loại. Ngoài ra, với ân sủng của Thiên Chúa, lao động có thể là một phương tiện để thánh hóa và cộng tác với Ðức Kitô để cứu độ những người khác.

 

 

 

 

10/08
25/09XThứ Hai tuần XXV TN.

Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

 

 

 

11/08
26/09XThứ Ba tuần XXV TN.

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo (Đ).

Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

 

 

 

12/08
27/09TrThứ Tư tuần XXV TN.

Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục.

Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

 

 

 

13/8
28/09XThứ Năm tuần XXV TN.

Thánh Venxetlao; Thánh Lôrenxô Ruy và các bạn, tử đạo (Đ).

Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

 

 

 

14/08
29/09TrThứ Sáu tuần XXV TN.

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael.

Đn 7,9-10.13-14 hoặc Kh 12,7-12a; Ga 1,47-51.

Tết Trung Thu – Cầu cho thiếu nhi.

(Nếu không có phép của Đấng Bản quyền sở tại, không được cử hành lễ theo truyền thống cầu cho thiếu nhi).

 

 

 

15/08
30/09TrThứ Bảy tuần XXV TN.

Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Tối khai mạc Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Gia Phổ (2009).

 

 

 

16/08

 

THÁNG MƯỜI

THÁNG MÂN CÔI

         Chuỗi Mân Côi là một lời cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu  nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

           Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn Đại Xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn Tiểu Xá. (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

 

01/10XCHÚA NHẬT XXVI TN. Tv tuần II.

Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 hoặc 2,1-5; Mt 21,28-32.

Được mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr).

Lời Chúa trong Thánh lễ, lấy Phần chung Đức Mẹ hoặc Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

 (HĐGMVN trong khóa họp tháng 04/1991).

Lộc Thủy, Quý Hòa chầu lượt.

514. Mọi người đều được quyền gì về vấn đề lao động?

Mọi người đều được quyền có một việc làm ổn định và lương thiện, không bị kỳ thị bất công, được quyền tự do chọn lựa về mặt kinh tế và được quyền hưởng đồng lương công bằng.

 

 

 

 

17/08
02/10TrThứ Hai tuần XXVI TN.

Lễ nhớ các Thiên Thần Hộ Thủ.

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

 

 

 

18/08
03/10XThứ Ba tuần XXVI TN.

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Lộc Thủy (2009).

 

 

 

19/08
04/10TrThứ Tư tuần XXVI TN.

Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi.

Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

 

 

 

20/08
05/10XThứ Năm tuần XXVI TN. Đầu tháng.

Thánh Faustina Kowalska, nữ tu (Tr).

(Lấy lễ chung các Thánh trinh nữ hoặc tu sĩ) 

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

 

 

 

 

21/08
06/10XThứ Sáu tuần XXVI TN. Đầu tháng.

Thánh Brunô, Linh mục (Tr).

Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

 

 

 

22/08
07/10TrThứ Bảy tuần XXVI TN. Đầu tháng.

Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi.

Lễ nhớ: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Ngày thường: Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

 

 

 

23/08
08/10XCHÚA NHẬT XXVII TN. Tv tuần III.

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

Đồng Hòa, Đan Sa chầu lượt.

515. Nhà Nước có trách nhiệm gì với lao động?

Nhà Nước có trách nhiệm bảo đảm sự tự do cá nhân và quyền tư hữu, cũng như giá trị tiền tệ ổn định và những việc phục vụ xã hội có hiệu quả, phải trông coi và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế. Thích ứng với hoàn cảnh, xã hội phải trợ giúp các công dân tìm được việc làm.

 

 

 

24/08
09/10XThứ Hai tuần XXVII TN.

Thánh Điônixiô, Giám mục và các bạn, tử đạo (Đ); Thánh Gioan Lêônarđi, Linh mục (Tr).

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

 

 

 

25/8
10/10XThứ Ba tuần XXVII TN.

Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

 

 

 

26/08
11/10XThứ Tư tuần XXVII TN.

Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr).

Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

 

 

 

27/08
12/10XThứ Năm tuần XXVII TN.

Mlk 3,13-20a; Lc 11,5-13.

 

 

 

28/08
13/10XThứ Sáu tuần XXVII TN.

Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

 

 

29/08
14/10XThứ Bảy tuần XXVII TN.

Thánh Calittô I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ).

Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

Kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức cha Louis, Giám quản Giáo phận.

 

 

 

30/08
15/10XCHÚA NHẬT XXVIII TN. Tv tuần IV.

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 hoặc 22,1-10.

Tân Phương, Đồng Tiến chầu lượt.

516. Những người lãnh đạo xí nghiệp có trách nhiệm gì?

Những người lãnh đạo xí nghiệp phải chịu trách nhiệm về hậu quả kinh tế và môi sinh do các công việc của họ. Họ phải chú tâm đến thiện ích của con người chứ không chỉ nhắm làm gia tăng các lợi nhuận, mặc dầu lợi nhuận cũng cần thiết để bảo đảm các cuộc đầu tư, tương lai của xí nghiệp, việc làm, và sự phát triển tốt đẹp của đời sống kinh tế.

 

 

 

01/09

Quý Mão

 

16/10XThứ Hai tuần XXVIII TN.

Thánh nữ Hetvích, nữ tu; Thánh nữ Magarita Maria Alacốc, trinh nữ (Tr).

Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

 

 

 

02/09
17/10ĐThứ Ba tuần XXVIII TN.

Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

 

 

 

03/09
18/10ĐThứ Tư tuần XXVIII TN.

Lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng.

2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

 

 

 

04/09
19/10XThứ Năm tuần XXVIII TN.

Thánh Gioan Brêbp, Linh mục; Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục (Tr);

Thánh Ixaác Giogơ, Linh mục và các bạn, tử đạo (Đ);

Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

 

 

05/09
20/10XThứ Sáu tuần XXVIII TN.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

 

 

06/09
21/10XThứ Bảy tuần XXVIII TN.

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

 

 

07/09
22/10XCHÚA NHẬT XXIX TN. Tv tuần I.

Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.

Chúa Nhật Truyền Giáo. Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).

(Lễ truyền giáo: Các bài đọc lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc).

Truyền Tin, Dũ Thành, Trừng Hải chầu lượt.

Xin tiền cho việc truyền giáo trên thế giới.

517. Các công nhân có trách nhiệm gì?

Họ phải chu toàn các công việc của mình một cách có lương tâm, thành thạo và nhiệt tình, tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại. Việc sử dụng đình công bất bạo động là hợp pháp về mặt luân lý khi đó là một phương cách cần thiết để đạt được quyền lợi chính đáng, nhưng phải nhắm đến công ích.

 

 

 

08/09
23/10XThứ Hai tuần XXIX TN.

Thánh Gioan Capettranô, Linh mục (Tr).

Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

 

 

 

09/09
24/10XThứ Ba tuần XXIX TN.

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục (Tr).

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

 

 

 

10/09
25/10XThứ Tư tuần XXIX TN.

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

 

 

 

11/09
26/10XThứ Năm tuần XXIX TN.

Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

 

 

 

12/09
27/10XThứ Sáu tuần XXIX TN.

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

 

 

 

13/09
28/10ĐThứ Bảy tuần XXIX TN.

Lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

 

 

 

14/09
29/10XCHÚA NHẬT XXX TN. Tv tuần II.

Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Hương Bình, Gia Phổ chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tràng Lưu (1999).

518. Làm thế nào thực hiện sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia?

Trên bình diện quốc tế, tất cả các quốc gia và các cơ chế phải hoạt động trong tình liên đới và nguyên tắc hỗ trợ, nhằm mục đích loại bỏ hay ít là giảm thiểu sự khốn cùng, sự bất bình đẳng về tài nguyên và các phương tiện kinh tế, các bất công kinh tế và xã hội, việc bóc lột con người, sự gia tăng mức nợ của các nước nghèo, những chủ thuyết máy móc bất nhân gây chướng ngại cho sự phát triển của các quốc gia chậm tiến.

 

 

 

15/09
30/10XThứ Hai tuần XXX TN.

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

 

 

16/09
31/10XThứ Ba tuần XXX TN.

Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

Tối bế mạc Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Khai mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

 

 

 

17/09

 

THÁNG MƯỜI MỘT

THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN

             Sự hiệp nhất giữa người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã an nghỉ trong bình an của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Hội thánh xưa nay luôn tin rằng, sự hiệp nhất đó còn được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau những của cải thiêng liêng (SGLHTCG 955).

             Nhận biết sự hiệp thông này (với các tín hữu đã qua đời) trong toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô, ngay từ thời sơ khai, Giáo hội lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, đó là một ý nghĩa lành thánh (2Mcb 12,15). Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ giúp họ mà còn làm cho lời họ chuyển cầu cho chúng ta hiệu quả hơn (SGLHTCG 958).

              Vậy, trong tháng này, chúng ta hãy dâng nhiều việc lành, nhất là dâng Thánh Lễ, để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta.

Lưu ý: Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa.

  1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn Đại Xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn Đại Xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
  2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn Đại Xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
  3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng ơn Tiểu Xá (Ench. Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

 

01/11TrThứ Tư tuần XXX TN.

Mừng kính Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng đại xá chỉ cho các linh hồn.

 

 

 

18/09
02/11TmThứ Năm tuần XXX TN. Đầu tháng.

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915, hôm nay, mọi linh mục được cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ, miễn là cử hành vào các giờ khác nhau: Có thể chỉ một Thánh lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

 

 

 

19/09
03/11XThứ Sáu tuần XXX TN. Đầu tháng.

Thánh Mactinô Porres, tu sĩ (Tr).

Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

Lễ cầu cho các Đấng bậc.

 

 

 

20/09
04/11TrThứ Bảy tuần XXX TN. Đầu tháng.

Lễ nhớ Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục.

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

Lễ cầu cho các ân nhân Giáo phận.

 

 

 

21/09
05/11XCHÚA NHẬT XXXI TN. Tv tuần III.

Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

Đức Vọng, Khe Ngang chầu lượt.

519. Các người Kitô hữu tham gia vào đời sống chính trị và xã hội như thế nào?

Các người Kitô hữu giáo dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị và xã hội bằng cách làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhập vào các thực tại trần thế, cộng tác với mọi người, như những chứng nhân đích thực của Tin Mừng và là những người kiến tạo hòa bình và công lý.

 

 

 

22/09
06/11XThứ Hai tuần XXXI TN.

Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

 

 

 

23/09
07/11XThứ Ba tuần XXXI TN.

Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

 

 

 

24/09
08/11XThứ Tư tuần XXXI TN.

Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

 

 

 

25/09
09/11TrThứ Năm tuần XXXI TN.

Lễ kính cung hiến Thánh đường Latêranô.

Ed 47,1-2.8-9.12 hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22.

 

 

 

26/09
10/11TrThứ Sáu tuần XXXI TN.

Lễ nhớ Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh.

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

 

 

 

27/09
11/11TrThứ Bảy tuần XXXI TN.

Lễ nhớ Thánh Martinô, Giám mục.

Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

 

 

 

28/09
12/11XCHÚA NHẬT XXXII TN. Tv tuần IV.

Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 hoặc 4,13-14; Mt 25,1-13.

Tiếp Võ, Kim Lũ chầu lượt.

520. Tình yêu đối với người nghèo dựa trên nền tảng nào?

Tình yêu đối với người nghèo dựa trên nền tảng Tin Mừng của các Mối phúc và theo gương của Chúa Giêsu, Ðấng luôn quan tâm đến người nghèo. Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tình yêu đối với kẻ nghèo thể hiện qua việc dấn thân chống lại sự nghèo khổ về vật chất và rất nhiều hình thức nghèo đói về văn hoá, luân lý và tôn giáo. Các việc bác ái, tinh thần hay vật chất, và nhiều tổ chức từ thiện đã xuất hiện trải qua bao thế kỷ, là một chứng từ cụ thể về tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo, là nét đặc trưng của các môn đệ Chúa Giêsu.

 

 

 

 

29/09
13/11XThứ Hai tuần XXXII TN.

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

 

 

 

 

01/10

Quý Mão

 

14/11XThứ Ba tuần XXXII TN.

Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

 

 

 

 

02/10
15/11XThứ Tư tuần XXXII TN.

Thánh Anbertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

 

 

 

03/10
16/11XThứ Năm tuần XXXII TN.

Thánh nữ Magarita Tôcáchlan;

Thánh Ghêtơrut, trinh nữ (Tr).

Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

 

 

 

04/10
17/11TrThứ Sáu tuần XXXII TN.

Lễ nhớ Thánh nữ Êlisabét Hunggari.

Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

 

 

 

05/10
18/11XThứ Bảy tuần XXXII TN.

Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô (Tr).

Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.

 

 

 

06/10
19/11XCHÚA NHẬT XXXIII TN. Tv tuần I.

Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 hoặc 25,14-15.19-21.

Được mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Đ). 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hoặc Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39 hoặc Kh 7,9-17; Lc 9,23-26 hoặc Ga 17,11b-19.

(HĐGMVN khóa họp tháng 04/1991).

Lạc Sơn, Diên Trường chầu lượt.

521. Con người có bổn phận nào đối với chân lý?

Mọi người đều được kêu gọi phải thành thật và trung thực trong hành động cũng như trong lời nói, buộc phải tìm kiếm và gắn bó với chân lý, hướng cuộc đời mình theo các đòi hỏi của chân lý. Trong Ðức Giêsu Kitô, chân lý về Thiên Chúa được tỏ hiện cách trọn vẹn. Người là Chân Lý. Ai bước theo Người, phải sống trong Thánh Thần chân lý và tránh xa lối sống hai mặt, dối trá và giả hình.

 

 

 

 

07/10
20/11XThứ Hai tuần XXXIII TN.

1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

 

 

 

 

08/10
21/11TrThứ Ba tuần XXXIII TN.

Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ.

Lễ nhớ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Ngày thường: 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

 

 

 

09/10
22/11ĐThứ Tư tuần XXXIII TN.

Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

 

 

 

10/10
23/11XThứ Năm tuần XXXIII TN.

Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, tử đạo (Đ); Thánh Côlumban, viện phụ (Tr).

1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

 

 

 

11/10
24/11ĐThứ Sáu tuần XXXIII TN.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lễ trọng. Bổn mạng Hội thánh Việt Nam.

2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hoặc Kn 3,1-9;

Rm 8,31b-39 hoặc Kh 7,9-17;

Lc 9,23-26 hoặc Ga 17,11b-19.

 

 

 

12/10
25/11XThứ Bảy tuần XXXIII TN.

Thánh Catarina Alexanđia, trinh nữ, tử đạo (Đ).

1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

 

 

 

13/10
26/11TrCHÚA NHẬT XXXIV TN. Tv tuần II.

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ trọng.

Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Nghĩa Yên, Tân Sơn chầu lượt.

522. Người Kitô hữu làm chứng cho chân lý như thế nào?

Người Kitô hữu phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực của hoạt động công khai và riêng tư, dù phải hy sinh mạng sống mình, nếu cần thiết. Tử đạo là chứng từ cao cả nhất cho chân lý đức tin.

 

 

 

 

14/10
27/11XThứ Hai tuần XXXIV TN.

Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

 

 

 

 

15/10
28/11XThứ Ba tuần XXXIV TN.

Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Xuân Hòa (2018).

 

 

 

16/10
29/11XThứ Tư tuần XXXIV TN.

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

 

 

 

17/10
30/11ĐThứ Năm tuần XXXIV TN.

Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ.

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Tối bế mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

 

 

 

18/10

 

THÁNG MƯỜI HAI

 

01/12XThứ Sáu tuần XXXIV TN. Đầu tháng.

Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

 

 

 

19/10
02/12XThứ Bảy tuần XXXIVTN. Đầu tháng.

Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

 

 

 

20/10

 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2022 – 2023 (NĂM A)

 

 

LƯỢC SOẠN MÙA VỌNG (NĂM B)

 

03/12TmCHÚA NHẬT I MV. Tv tuần I.

Các bài đọc Chúa nhật: Năm B

Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Đông Tràng, Minh Tú chầu lượt.

 

 

21/10
04/12TmThứ Hai tuần I MV.

Thánh Gioan Đamát, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr).

Is 2,1-5 hoặc 4,2-6; Mt 8,5-11.

 

 

22/10
05/12TmThứ Ba tuần I MV.

Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

 

 

23/10
06/12TmThứ Tư tuần I MV.

Thánh Nicôla, Giám mục (Tr).

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

 

 

24/10
07/12TrThứ Năm tuần I MV. Đầu tháng.

Lễ nhớ Thánh Ambrôsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

 

25/10
08/12TrThứ Sáu tuần I MV.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

 

 

26/10
09/12TmThứ Bảy tuần I MV

Thánh Gioan Điđacô Câu-la-tô-a-din (Tr).

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

 

 

27/10
10/12TmCHÚA NHẬT II MV. Tv tuần II.

Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

 

 

 

28/10
11/12TmThứ Hai tuần II MV.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

 

 

29/10
12/12TmThứ Ba tuần II MV.

Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

 

 

30/10
13/12ĐThứ Tư tuần II MV.

Lễ nhớ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo.

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

 

 

01/11

Quý Mão

 

14/12TrThứ Năm tuần II MV.

Lễ nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

 

 

02/11
15/12TmThứ Sáu tuần II MV.

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

 

 

03/11
16/12TmThứ Bảy tuần II MV.

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

 

 

04/11
17/12TmCHÚA NHẬT III MV. Tv tuần III.

Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

Từ ngày 17 đến ngày 24 là những ngày phụng vụ ưu tiên, không được cử hành lễ nhớ nào (xem chỉ dẫn ở số 5: Những điều cần biết trước).

 

 

05/11
18/12TmThứ Hai tuần III MV.

Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

 

 

06/11
19/12TmThứ Ba tuần III MV.

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

 

07/11
20/12TmThứ Tư tuần III MV.

Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

 

 

08/11
21/12TmThứ Năm tuần III MV.

Thánh Phêrô Canixiô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Dc 2,8-14 hoặc Xp 3,14-18a; Lc 1,39-45.

 

 

09/11
22/12TmThứ Sáu tuần III MV.

1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

 

 

10/11
23/12TmThứ Bảy tuần III MV.

Thánh Gioan Kêty, Linh mục.

Mlk 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

 

 

11/11
24/12TmCHÚA NHẬT IV MV. Tv tuần IV.

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng (Tr). Cử hành vào chiều 24/12: Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

(Xem Quy chế Năm Phụng vụ và Niên lịch, số 11 và số 34).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Trong các Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính, phải bái gối ở câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”.

Các Linh mục được phép dâng 3 Thánh lễ, nhưng phải dâng theo giờ chỉ định, không được làm liên tiếp. Ai chỉ cử hành 1 hoặc 2 lễ thì chọn lễ theo giờ tương ứng. Các bài đọc trong 3 Thánh lễ có thể chọn để thay thế.

 

 

 

12/11
25/12TrThứ Hai. Ngày I Tuần Bát Nhật GS.

LỄ TRỌNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.

Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hoặc 1,1-5.9-14.

 

 

13/11
26/12ĐThứ Ba. Ngày II Tuần Bát Nhật GS.

Lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi.

Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

 

 

14/11
27/12TrThứ Tư. Ngày III Tuần Bát Nhật GS.

Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

 

 

15/11
28/12ĐThứ Năm. Ngày IV Tuần Bát Nhật GS.

Lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo.

1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

 

 

16/11
29/12TrThứ Sáu. Ngày V Tuần Bát Nhật GS.

Thánh Tôma Beckét, Giám mục, tử đạo.

1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

 

 

17/11
30/12TrThứ Bảy. Ngày VI Tuần Bát Nhật GS.

1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

 

 

18/11
31/12TrChúa nhật II Giáng sinh. Ngày VII Tuần Bát Nhật GS.

Lễ Thánh Gia Thất.

St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40.

 

 

19/11

 

HẾT THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2023