CÁC HỘI ĐOÀN TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH CẬP NHẬT 11/2023

 

TT

Hội đoànThành viên

Phụ trách

1

Thiếu nhi Thánh Thể38.956Lm. Antôn Nguyễn Khánh Cương

2

Gia đình Thánh Tâm

23.135

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình

3

Bác ái xã hội – Caritas

  19.741

Lm. GB. Nguyễn Huy Tuấn

4

Hội Mân Côi

  19.061

Lm. Giuse Hồ Sỹ Thảo, OP.

5

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  6.549

 

Lm. Micae Phan Tuấn Hồng, CssR

 

6

Legiô Mariae

 5.605

Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng

7

Lòng thương xót Chúa

1.482

8

Con Đức Mẹ

1.227

9

Huynh đoàn Thánh Thể

1.208

Quý Cha Dòng Thánh Thể

10

Têrêsa HĐGS

1.059

Lm. Phêrô Thân Văn Hùng

11

Phan Sinh Tại Thế

744

Lm. Gioan Nguyễn Hữu Hiệp, Ofm

12

Giới trẻ Phan Sinh

313

13

Gia Đình Tận Hiến

225

14

Doanh nhân

110

Lm. Antôn Đậu Thanh Minh

15Đặc trách Tiểu ban BVSS – Giám đốc Mái ấm Thiên Ân100

Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng