TGM-GPHT: Thông Báo Chương Trình “24 Giờ Cho Chúa” Năm 2024

3030 lượt xem

Số: 02/2024/TB-TGM                                                   

   Văn Hạnh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH “24 GIỜ CHO CHÚA” NĂM 2024

Kính gửi:  Quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Theo Tông Sắc Misericordiae Vultus – Dung Mạo Lòng Thương Xót được ban hành năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa dành “24 giờ cho Chúa” từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy trước Chúa nhật IV Mùa Chay. Đây là thời gian ân sủng giúp nhiều người trở về với Chúa và tìm lại ý nghĩa cuộc sống qua việc cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Giao hòa với những phút giây đắm mình trong lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Trong những năm qua, các giáo xứ và cộng đoàn trong Giáo phận chúng ta đã thành tâm hưởng ứng và sốt sắng cử hành “24 giờ cho Chúa”. Năm nay, Đức Cha Louis mời gọi quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận tiếp tục truyền thống tốt đẹp này với chủ đề đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn “Sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

Chương trình “24 giờ cho Chúa” năm 2024 cụ thể như sau:

  1. Ý cầu nguyện: Tiếp tục cầu cho thế giới được hòa bình và Giáo hội được bình an nhờ sự tham gia tích cực của mọi người.
  2. Thời gian: Từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy tuần III Mùa Chay (ngày 08-09/3/2024)kết thúc trước Thánh lễ chiều thứ Bảy.
  3. Cách thức thực hiện: Giáo xứ tổ chức cho các hội đoàn, các nhóm hay tổ liên gia luân phiên chầu Mình Thánh Chúa liên tục trong 24 giờ. Giáo xứ hay cộng đoàn nào không thể chầu Mình Thánh Chúa trọn vẹn 24 giờ (vì những lý do thích đáng như ít người hay do việc đi lại khó khăn), thì có thể tổ chức chầu Mình Thánh trong thời gian ít hơn. Nơi nào, không thể chầu Mình Thánh Chúa qua đêm, thì có thể ngưng lúc nửa đêm và tiếp tục vào sáng hôm sau.

Cùng với việc Chầu Thánh Thể, một cử hành quan trọng cần được chú tâm trong “24 giờ cho Chúa” là lãnh nhận Bí tích Giao hòa. Vì thế, xin quý Cha sắp xếp thời gian ngồi tòa giải tội và mời gọi Anh chị em tín hữu lãnh nhận Bí tích này để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Quan thầy Giáo phận, xin Chúa ban cho quý Cha và Anh chị em muôn phúc lành để mỗi người có thể “sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

THỪA LỆNH ĐỨC CHA GIÁO PHẬN

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,

Chưởng ấn.

Có thể bạn quan tâm