Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Kỳ Anh Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024

489 lượt xem

GPHT (07.3.2024) – Sáng thứ Ba ngày 05/03/2024, tất cả các thành viên Hội Đồng Mục Vụ các giáo xứ, Giáo họ hạt Kỳ Anh đã quy tụ về Giáo xứ Dũ Yên để gặp mặt và tĩnh tâm Mùa Chay năm 2024.

Chương trình tĩnh tâm diễn ra từ 8h00’ đến 11h00’. Tham dự ngày tĩnh tâm có cha Quản hạt Giuse Nguyễn Công Bình, cha Antôn Nguyễn Song Toàn – Đặc trách HĐMV, quý cha trong Giáo hạt, quý cha Dòng Don Bosco cùng 180 thành viên trong HĐMV của 11 giáo xứ  và giáo họ.

Đầu giờ khai mạc, cha Đặc trách Antôn về ý nghĩa và mục đích của ngày gặp gỡ tĩnh tâm hôm nay qua đó ngài chia sẻ về mục đích và sứ mạng của HĐMV đồng thời võ tinh thần, khuyến khích để quý HĐMV các giáo xứ hăng say, dấn thân phục vụ Giáo hội.

Sau đó, các tham dự viên được lắng nghe chia sẻ đầy hữu ích của cha Giuse  Bùi Anh Dũng, SDB. Ngài nói đến tầm quan trọng và sự dấn thân, hy sinh phục vụ giáo xứ của HĐMV đồng thời đưa ra những phương cách mới để phục vụ hữu hiệu hơn.

Qua những giờ chia sẻ quý đầy hữu ích, các tham dự viên đã dành một khoảng lặng để hồi tâm, xét mình và xưng tội.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là thánh lễ lúc 10h00’, do cha Giuse Nguyễn Công Bình chủ sự.

Sau đó, mọi người cùng chung chia với nhau trong bữa cơm thân mật thấm đượm tình huynh đệ tại trung tâm mục vụ Giáo xứ Dũ Yên.

Hy vọng qua dịp tĩnh tâm này, sẽ giúp các thành viên HĐMV giáo hạt hiểu rõ hơn sứ mạng cao quý mình mà Giáo hội đang mời gọi. Qua đó để mỗi người biết dấn thân, cộng tác xây dựng và phục vụ hữu hiệu hơn trong các hoạt động tông đồ của giáo xứ, giáo họ.

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm