Giáo hạt Bình ChínhQuản hạt: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng

Sở hạt: Giáo xứ Hướng Phương
Số giáo xứ: 11

Số giáo dân (năm 2021): 33.304