Giáo hạt Bình ChínhQuản hạt: Lm. Phêrô Lê Nam Cao

Sở hạt: Giáo xứ Hướng Phương
Số giáo xứ: 10

Số giáo dân (năm 2017): 31.332