Chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58 năm 2024

2248 lượt xem

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 58, sẽ được tổ chức vào năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ của trái tim: để đạt được sự giao tiếp trọn vẹn của con người.

Sự phát triển của hệ thống trí tuệ nhân tạo khiến cho việc giao tiếp qua máy móc và với máy móc đã trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết, do đó ngày càng khó phân biệt được những suy nghĩ và ngôn ngữ do máy móc tạo ra với ngôn ngữ do con người tạo ra.

Giống như tất cả các cuộc cách mạng, cuộc cách mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo này cũng tạo ra những thách thức mới nếu muốn bảo đảm rằng: máy móc không góp phần vào hệ thống thông tin sai lệch quy mô lớn và chúng cũng không làm tăng thêm sự cô đơn của những người vốn đã cô đơn, khi tước đi của chúng ta sự ấm áp mà chỉ sự giao tiếp giữa người với người mới có thể mang lại được.

Điều quan trọng là phải hướng dẫn trí tuệ nhân tạo và các thuật toán để mỗi cá nhân có được nhận thức trách nhiệm về việc sử dụng và phát triển các hình thức truyền thông khác nhau đi đôi với mạng xã hội và Internet. Việc truyền thông cần phải hướng tới một cuộc sống trọn vẹn hơn của con người.

Nguồn: tgpsaigon.net

Chuyển ngữ từ: Osservatore Romano 

Có thể bạn quan tâm

Trả lời