Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ Nt. Maria Nguyễn Thị Hạ và Maria Nguyễn Thị Đức (CĐ. MTG Chân Thành)

980 lượt xem

Có thể bạn quan tâm