Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Linh mục Cyrilo Trần Đức Vinh (Dòng Xitô)

341 lượt xem