Bài Huấn Từ Của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng Trong Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Năm 2024

341 lượt xem

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng có bài huấn từ trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 11.05.2024.

Nguồn:hdgmvietnam.com

Có thể bạn quan tâm