Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng: tất cả chúng ta, trong tư cách là Dân Thiên Chúa, đều là những người di cư trên hành trình dương thế, trên con đường tiến về “quê hương đích thực” là Nước Trời. Những người di cư ngày nay là một biểu tượng đương thời cho Dân Chúa, cho Giáo hội trên cuộc lữ hành, đồng thời, chính nơi họ và nơi tất cả những anh chị em dễ bị tổn thương của chúng ta mà chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa, Đấng đồng hành với chúng ta.

Vì lý do này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đang thúc đẩy các chương trình truyền thông để chuẩn bị cho Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn năm 2024, qua đó mời gọi tất cả những người có thiện chí thực hiện các sáng kiến với người di cư, người tị nạn, những người dễ bị tổn thương… Đây là video đầu tiên của chương trình:

Như Cha Fabio Baggio, thứ trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đề xuất trong video, là chúng ta nên thực hiện việc bước đi cùng nhau trên một đoạn đường cùng với cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận của chúng ta, cũng có sự tham gia của tất cả người dân ở “các vùng ngoại vi hiện sinh” mà Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích chúng ta chào đón. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đang chuẩn bị tài liệu hỗ trợ cho các sáng kiến này, có thể dưới hình thức đi bộ suy niệm, những khoảnh khắc suy ngẫm tại các chặng dừng chân, thực hiện các buổi cầu nguyện… điều quan trọng là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tất cả tài liệu có thể được tải về tại đây:

– Tài liệu các ngôn ngữ;

– Tài liệu tiếng Việt.

File PDF:

File sách:

Chuyển ngữ từ: humandevelopment.va/en

Nguồn: hdgmvietnam.com