Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh – Nguyễn Bình Tĩnh (Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng)

1570 lượt xem

CÁO PHÓ ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH – NGUYỄN BÌNH TĨNH

Nguồn:giaophandanang.org (22.11.2023)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời