Cáo phó: Bà cố Anna – Thân mẫu của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Vân (Tu đoàn nữ Bác ái Chúa Kitô Tôi tớ)

1543 lượt xem