Trang chủ Tags Nghe & Xem Tin Mừng Theo Thánh Luca

Tag: Nghe & Xem Tin Mừng Theo Thánh Luca

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

https://www.youtube.com/watch?v=reMX95DV6DM CHƯƠNG 2: ĐỨC GIÊSU GIÁNG SINH. Thánh Luca bắt đầu chương thứ hai với biến cố Đức Giêsu chào đời. Khi đến lúc sinh con, Đức...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA....

Chương 1 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 1,1-80) https://www.youtube.com/watch?v=pxo4rjH2_gY GIỚI THIỆU THÁNH LUCA. Không có một sử liệu nào ghi rõ thánh Luca sinh...

21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH: NGHE & XEM TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA

MẦU NHIỆM GIÁNG SINH 21 NGÀY NĂM 2021 là một chương trình toàn cầu diễn ra từ ngày 1-21/12/2021, nhằm mang Tin Mừng,...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI