Trang chủ Tags Cáo phó

Tag: Cáo phó

Cáo phó: Linh mục Bênađô Vũ Sỹ Tráng đã được Chúa gọi về

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).  † CÁO...

Cáo phó: Bà cố Anna – Thân mẫu của Nữ tu Anna Cao Thị...

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ  Trong...

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Nữ tu Têrêxa Trần Thị...

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ  Trong...

Cáo phó: Ông cố Bênađô – Thân phụ của Nữ tu Têrêsa Lê Thị...

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ  Trong...

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của linh mục Gioan Baotxita...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của linh mục Gioan Baotixita...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

Cáo phó: Bà cố Anna – Thân mẫu của linh mục Giuse Phan Văn...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). † CÁO PHÓ Trong...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI