Trang chủ Tags Ba Ngôi

Tag: Ba Ngôi

Ba Ngôi khác biệt nhưng hiệp nhất

Suy tư về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là khám phá nguồn gốc sâu xa nhất của chúng ta, bởi lẽ, chúng ta...

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B: Các bài suy niệm & chú...

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. MỤC LỤC ...

Nhận thức về Chúa Ba Ngôi

Giáo lý về Chúa Ba Ngôi là nền tảng đức tin Kitô giáo. Đó là điều quan yếu để hiểu đúng về Thiên Chúa,...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI