Văn phòng Tòa giám mục: Thông báo về Thánh Lễ Truyền Dầu 2019

2894

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167

Số 08/2019/QĐ-GM

Văn Hạnh, ngày 01 tháng 04 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v. Lễ Dầu 2019

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Thánh lễ Truyền Dầu hằng năm ngoài việc thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh Nhân và Dầu Dự Tòng, còn là dịp thể hiện sự hiệp nhất của các linh mục trong Giáo phận với Giám mục và sự hiệp thông giữa các linh mục. Trong thánh lễ, quý cha đồng tế sẽ tuyên lại lời hứa khi chịu chức linh mục.

Vì địa bàn của Giáo phận rộng và phụng vụ, các nghi thức trong Tuần Thánh rất nhiều nên Đức Giám mục Giáo phận vẫn giữ nguyên thời gian Lễ Dầu như những năm trước.

Vậy, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo Quý cha về cử hành Thánh lễ Truyền Dầu vào lúc 9h00’, Thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh.

Đoàn rước nhập lễ bao gồm Quý thầy Tiền chủng viện, Quý Chủng sinh, Quý cha và Đức cha Chủ tế. Đoàn khởi hành tại Tòa Giám mục vào lúc 8h45’.

Sau thánh lễ, xin Quý cha Quản hạt vào lấy dầu cho hạt của mình tại Phòng Thánh nhà thờ Chính Tòa.

Mời Quý thầy Tiền chủng viện, Quý Chủng sinh và Quý cha dùng cơm trưa tại Tòa Giám mục.

Cũng xin kính mời Quý tu sỹ và ông bà, anh chị em giáo dân về hiệp thông cầu nguyện cho Đức cha và Linh mục đoàn của Giáo phận trong Thánh lễ đầy ý nghĩa này.

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
P. Chưởng ấn
Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Download Thông Báo (PDF)