Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thư rao truyền chức Linh mục

7392

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BISHOP’S HOUSE OF HA TINH DIOCESE
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
————————————————————
Số 02/2019/TR-GM 

Văn Hạnh, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

THƯ RAO
V/v. Truyền chức Linh mục

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh.

Tôi vui mừng thông báo cho quý Cha và cộng đoàn Dân Chúa biết, tôi dự định truyền chức Linh mục cho các Phó tế sau đây vào ngày 22/10/2019 – Lễ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II:

1. Thầy Phó tế Giuse Lê Ngọc Dương, sinh ngày 20/5/1982 tại Giáo xứ Cửa Sót, Hạt Văn Hạnh (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh).

2. Thầy Phó tế Gioan Đậu Đình Phùng, sinh ngày 10/10/1984 tại Giáo xứ Dũ Lộc, Hạt Kỳ Anh (Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo quy định tại các điều 1043 và 1051 của Bộ Giáo luật, xin quý Cha quản xứ, chuẩn giáo xứ hoặc giáo họ độc lập công bố Thư rao này để mọi người được biết vào các Thánh lễ sau đây: 

– Chúa nhật XXV TN (ngày 22/9/2019)

– Chúa nhật XXVI TN (ngày 29/9/2019)

– Chúa nhật XXVII TN (ngày 06/10/2019)

Nếu ai biết thầy nào có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, theo lương tâm, buộc phải trình báo cho Đấng Bản quyền Giáo phận. Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 10 tháng 10 năm 2019. Người trình báo vui lòng cho biết họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Quý thầy nêu trên.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Download Thư rao (PDF)