Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thư rao truyền chức Linh mục

3560

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BISHOP’S HOUSE OF HA TINH DIOCESE
Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
—————————-
Số 03/2019/TR-GM 

Văn Hạnh, ngày 30 tháng 11 năm 2019 

THƯ RAO
V/v. Truyền chức Linh mục 

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Tôi vui mừng thông báo cho quý Cha và cộng đoàn Dân Chúa biết:

Tôi dự định ủy quyền cho Giám mục Giáo phận Louisville truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Phêrô Trần Văn Quân (Sinh ngày 21/3/1987 tại Giáo xứ Trại Lê, Hạt Can Lộc. Chịu chức Phó tế ngày 16/6/2019 tại Giáo phận Louisville, Hoa Kỳ).

Vậy, theo quy định tại các điều 1043 và 1051 của Bộ Giáo luật, xin quý Cha quản xứ, chuẩn giáo xứ hoặc giáo họ độc lập công bố Thư rao này để mọi người được biết vào các Thánh lễ sau đây: 

– Chúa nhật II MV (ngày 08/12/2019)

– Chúa nhật III MV (ngày 15/12/2019)

– Chúa nhật IV MV (ngày 22/12/2019)

Nếu ai biết Thầy có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, theo lương tâm, buộc phải trình báo cho Đấng Bản quyền Giáo phận. Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Người trình báo vui lòng cho biết họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Thầy Phó tế Phêrô Trần Văn Quân.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

                                                                       GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

 

 

 

                                                                      Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP

Download Thư rao (PDF)