Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về việc Thực tập mục vụ của Chủng sinh Khóa XV

4891

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: 0865 165 167
Website: giaophanhatinh.com 

Số 01/2019/TB-GM

Văn Hạnh, ngày 18 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v. Chủng sinh Khóa XV đi thực tập mục vụ 

Kính gửi:        Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

Theo định hướng và chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam về đào tạo linh mục và chương trình đào tạo của Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, sau hai năm Triết học, các chủng sinh sẽ có một năm thử luyện tại các giáo xứ. Căn cứ trên nhu cầu mục vụ của Giáo phận, các Chủng sinh Khóa XV, vừa kết thúc hai năm Triết học, được sai đi thực tập mục vụ như sau:

TT CHỦNG SINH QUÊ QUÁN NƠI ĐẾN CHA XỨ
01 Giuse Võ Trường An Văn Hạnh Liên Hòa Phêrô Thân Văn Chính
02 Phêrô Trần Ngọc Duyên Trại Lê Thọ Ninh Antôn Nguyễn Xuân Hồng
03 Antôn Trần Phúc Đạt Kim Lâm Hòa Ninh Phêrô Nguyễn Xuân Đình
04 Phaolô Đoàn Ngọc Hải Hòa Ninh Tam Tòa Phêrô Trần Văn Thành
05 Phêrô Phan Đình Huấn Kinh Nhuận Văn Hạnh Phêrô Hoàng Biên Cương
06 Phêrô Hồ Thái Hùng Kinh Nhuận Văn Phú Gioan Nguyễn Văn Hữu
07 Phêrô Nguyễn Văn Hùng Lộc Thủy Minh Cầm Phêrô Lê Thanh Hồng
08 Phêrô Nguyễn Quốc Huy Hướng Phương Cồn Nâm Giuse Trương Văn Thực
09 Phêrô Phạm Văn Huỳnh Kinh Nhuận Trại Lê Giuse Trần Đức Ngợi
10 Phêrô Nguyễn Văn Nam Ngô Xá Kẻ Đọng JB. Bùi Khiêm Cường
11 JB. Nguyễn Văn Năng Vĩnh Hội TGM Giuse Phan Đình Trung
12 JB. Võ Tá Nguyên An Nhiên Tràng Lưu JB. Nguyễn Huy Tuấn
13 JB. Nguyễn Quốc Phương Ngô Xá Mỹ Lộc Phêrô Trần Phúc Chính
14 Micae Trần Văn Quỳnh Kim Lâm Đông Cường Phêrô Trần Phúc Trì
15 Phaolô Bùi Đình Thái Kẻ Tùng Đồng Troóc Phêrô Trần Ngọc Hưởng
16 P. Khoa Nguyễn Văn Thắng Kẻ Đông Sen Bàng Giuse Nguyễn Văn Thiện
17 Phêrô Thân Văn Thiện Trại Lê Phù Kinh Phaolô Nguyễn Minh Sáng
18 Giuse Nguyễn Văn Thống Hòa Mỹ Nghĩa Yên Phêrô Trần Đình Lai
19 JB. Trần Xuân Thủy Dũ Lộc Ngô Xá Micae Hoàng Xuân Hường
20 Antôn Bùi Minh Tuấn Kẻ Tùng Kỳ Anh Phêrô Lê Nam Cao

Thời gian thực tập: Từ 01/8/2019 đến 31/7/2020.

Vào lúc 9 giờ 00, ngày 31/7/2019, mời Quý thầy về Tòa Giám mục Giáo phận để gặp Đấng Bản Quyền Giáo phận và nhận Bằng Sai để bắt đầu sứ vụ.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Quý thầy trong sứ vụ mới này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
(Đã ký tên & đóng dấu)
+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Download Thư rao (PDF)