[sdm_download_categories]

Tài liệu mới đưa lên

[downloads query=”limit=15&orderby=date&order=desc”]

Top 10 downloads

[downloads query=”limit=15&orderby=hits&order=desc”]

TIN/BÀI MỚI

Giáo xứ Văn Hạnh: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn dâng...

Sáng chủ Nhật, ngày 16/5/2021, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Giáo phận đã dâng Thánh lễ Chúa Thăng Thiên tại nhà...