Thư chúc Tết Kỷ Hợi 2019 của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

985

Xin Thiên Chúa – là Chủ tể của Mùa Xuân – “tươi nét mặt” ban phúc lành cho anh chị em, xin Người cho anh chị em vững mạnh trong Đức tin và thịnh đạt trong đời sống.