Thông báo của Văn phòng Tòa Giám mục về đọc tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể

3984

Số 03/2021/TB-VP TGM

Văn Hạnh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Vv: Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và bổ nhiệm Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Kính gửi:        Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Văn phòng Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh xin thông báo: ngày 19 tháng 03 năm 2021, Đức thánh cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P. từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chính toà Giáo phận Hà Tĩnh; đồng thời bổ nhiệm Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu tòa Catrum và đang là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh “trống tòa và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Toàn thể Giáo phận Hà Tĩnh tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, hân hoan chào đón và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn trong sứ vụ Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh chúng ta.

Chúng ta cũng tạ ơn Chúa, đặc biệt ghi ơn và cầu nguyện nhiều cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã phục vụ Giáo phận trong cương vị là Giám mục Giáo phận Vinh suốt hơn 8 năm, nhất là Giám mục tiên khởi Giáo phận Hà Tĩnh trong hơn hai năm vừa qua.

Theo quy tắc phụng vụ, kể từ nay, trong Kinh Nguyện Thánh Thể, xin cầu nguyện cho Đức Cha Luy, Giám mục Giám quản chúng con.

Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ được Văn phòng Tòa giám mục thông báo sau.

Trong tâm tình của Mùa Chay, kính xin quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chủng sinh và quý Ông Bà Anh Chị Em cầu nguyện nhiều cho quý Đức Cha và Giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Quan thầy Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho Giáo phận chúng ta trong giai đoạn mới này.

Trong Chúa Kitô, trân trọng thông báo.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
Lm. Phêrô Nguyễn Đoài
Chưởng ấn

(Tải về file pdf)