Thông báo của Ban Loan báo Tin Mừng

622

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Loan báo Tin Mừng
Số 01/19 LBTM. GP 

Văn Hạnh, ngày 24 tháng 06 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa trong toàn giáo phận!

Hưởng ứng Thư Mục Vụ năm 2003 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về ‘Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam hôm nay’ và Sứ điệp cho Ngày Truyền giáo 2019 của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi toàn thể Giáo hội vào ngày 11 tháng 06 năm 2019 với chủ đề: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”; căn cứ vào cuộc họp của Ban loan báo Tin Mừng giáo phận vào ngày 07 tháng 05 năm 2019, cùng với sự hướng dẫn của Đức Cha Phaolô – Chủ Chăn giáo phận, Ban loan báo Tin Mừng giáo phận chúng con xin thông tin như sau:

1. Chỉ dẫn của Đức Cha Phaolô – Chủ chăn giáo phận.

+ Loan báo Tin Mừng (LBTM) là trách nhiệm và là sứ vụ của các linh mục đã được Thiên Chúa mời gọi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

+ Linh mục quản xứ không chỉ được mời gọi ‘giữ chiên’ mà còn có bổn phận phát triển đoàn chiên tại nơi mình được sai đến.

+ LBTM là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa, mọi ban nghành, đoàn thể, HĐMV giáo xứ, các giáo họ, các hội đoàn trong giáo xứ và của mỗi người giáo dân.

+ LBTM là mục tiêu của mọi hoạt động của giáo xứ và của từng người Kitô hữu.

+ Quan tâm đến việc tìm kiếm ‘chiên lạc’ và đến với những người chưa biết Chúa, đang có thiện chí muốn vào đạo.

+ Quan tâm đến việc đối thoại và hướng dẫn họ trong việc truy tầm chân lý; phải đến với mọi thành phần trong xã hội.

+ Quan tâm chương trình dạy Giáo lý tân tòng và củng cố giáo lý đức tin hậu tân tòng.

+ Quan tâm đào tạo nền tảng giáo lý vững chắc cho thế hệ trẻ trong giáo xứ.

2. Ngày lễ loan báo Tin Mừng giáo phận.

+ Ngày lễ khánh nhật truyền giáo (theo lịch Phụng Vụ) là ngày lễ loan báo Tin Mừng giáo phận; cụ thể, năm nay – năm 2019 sẽ tổ chức cấp giáo hạt (vào sáng Chúa nhật 29 TN) và cấp giáo xứ (chiều Chúa nhật 29 TN hoặc giờ thích hợp theo sự sắp xếp của cha quản xứ).

+ Thành phần tham dự Thánh lễ LBTM cấp giáo hạt: gồm quý cha trong giáo hạt và các gia đình có một hoặc hai bên vợ – chồng là tân tòng tại các giáo xứ (số lượng tùy cha quản xứ và Ban LBTM giáo hạt quy định) và các thành phần khác…

+ Ban LBTM giáo phận sẽ mời Đức Giám Mục giáo phận tham dự Thánh lễ LBTM tại một hạt nào đó.

3. Công tác loan báo Tin Mừng tại các giáo xứ.

+ Các giáo xứ cần quan tâm đến việc LBTM trong mọi hoạt động của giáo xứ. Xin các cha xứ quan tâm, đồng hành và khích lệ để hoạt động LBTM được kết quả.

+ Xin các cha quản xứ làm nhân tố nối kết mọi hoạt động để việc LBTM có hiệu quả thực sự.

+ Cần trao trọng trách LBTM cho một số hội đoàn như Legio, Thiếu nhi Thánh Thể… để có kết quả tốt hơn.

4. Một số lưu ý quan trọng.

+ Hằng năm họp Ban LBTM giáo phận trước ngày lễ khánh nhật truyền giáo 1 tuần (địa điểm và chương trình sẽ thông báo sau).

+ Các giáo xứ báo cáo kết quả hoạt động LBTM của giáo xứ mình (gồm cả những khó khăn, thuận lợi) về cho cha đặc trách LBTM giáo hạt; cha đặc trách giáo hạt gửi về cho cha đặc trách cụm thuộc vùng mình và sau khi tổng hợp, cha đặc trách các cụm gửi về cho cha thư ký ban LBTM giáo phận (trước ngày lễ LBTM mỗi năm).

+ Được phép của Đức Giám Mục giáo phận, thành lập quỹ phục vụ công tác LBTM: các giáo xứ xin tiền giỏ trong Lễ Chúa nhật truyền giáo: để lại giáo xứ 50 % và nộp về Ban LBTM giáo phận 50 %, trực tiếp cho cha thủ quỹ: Bonaventura Trương Văn Vút.

Kinh thưa quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể anh chị em trong giáo phận, lệnh truyền của Đức Giêsu Kitô là: “Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Ước chi lệnh truyền này phải là kim chỉ nam mỗi ngày sống của chúng ta trong việc loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban bình an và niềm vui cho chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Thiên Chúa, Quan Thầy giáo phận đồng hành với chúng ta trong việc loan báo Tin Mừng.

         Thư ký                                                                     TM. Ban Loan báo Tin Mừng
Lm. Antôn Lê Sơn                                                                          Trưởng ban
                                                                                             Lm. Phêrô Nguyễn Huy Lưu

Download Thông báo (PDF)