Thánh lễ đặt viên đá xây dựng ngôi thánh đường chuẩn Giáo xứ Đồng Tiến (Quảng Bình)

3444

Thánh vương Đavít khi đã thảnh thơi mọi bề muốn xây cho Đức Chúa một ngôi nhà đã tâm sự với ngôn sứ Nathan rằng: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải” (2Sm 7,2). Và đây cũng là niềm ước mong của chuẩn giáo xứ Đồng Tiến muốn xây dựng một ngôi thánh đường để thờ phượng Thiên Chúa, để biểu lộ Đức tin, để có nơi giúp Kitô hữu lãnh nhận các Bí tích, cầu nguyện và là điểm gặp gỡ tình huynh đệ bác ái Kitô giáo.

Vào lúc 8h00 ngày 15/2/2019, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã viếng thăm và chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ chuẩn giáo xứ Đồng Tiến. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt Minh Cầm, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ câu Tin Mừng Luca: Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Isave” (Lc 1,39). Trong những ngày đầu xuân, với biết bao công việc bận rộn, khi nghe người em út Đồng Tiến xây dựng nhà thờ, thì giáo xứ mẹ, các giáo xứ anh chị đã viếng thăm và quảng đại hỗ trợ cho công trình nhà Chúa. Không những đóng góp cơ sở vật chất, Đức cha còn ước mong cộng đoàn phụng vụ đóng góp niềm tin, đóng góp các nhân đức Kitô giáo để cộng đoàn Đức tin Đồng Tiến được xây dựng trên nền móng hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.

Nghi thức đặt viên đá được cử hành ngay sau thánh lễ, nhiều “viên đá quảng đại” của những nhà hảo tâm đã được ghép nối sau viên đá đầu tiên của Đức Cha Phaolô trị giá 100 triệu đồng. Hy vọng, với nội lực mạnh mẽ của giáo xứ, cùng với lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, công trình Nhà Chúa chuẩn giáo xứ Đồng Tiến sẽ sớm được hoàn thành như lòng sở nguyện của cộng đoàn tín hữu nơi đây.

Chuẩn giáo xứ non trẻ Đồng Tiến đang từng bước chập chững đi lên với bao bộn bề, khó khăn. Xin Thiên Chúa tươi nét mặt, ban phúc lành và thánh hóa tất cả mọi việc, từ lúc khởi sự cho đến khi hoàn thành, để công trình này không nhằm mang lại vinh quang cho cộng đoàn Đồng Tiến, nhưng qua đó giúp sinh ích cho tất cả mọi người,hầu Vinh Quang Chúa được rạng ngời.

Pet. Duy Lượng