Trang chủ Tags Trình bày

Tag: trình bày

ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước – Chủ tịch Ủy ban Truyền Thông Xã Hội...

ĐGM chủ tịch Ủy ban Truyền Thông xã hội trình bày về Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội 54 “Để ngươi thuật...

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camêlô – Chuyên viên tâm lý trình...

LM GB. PHƯƠNG ĐÌNH TOẠI THUỘC DÒNG CAMÊLÔ - CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ TRÌNH BÀY VỀ "VÒNG ĐỜI CỦA MỘT CUỘC HÔN NHÂN" https://youtu.be/emN6r9pOyec

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI