Trang chủ Tags Toàn văn Việt ngữ

Tag: Toàn văn Việt ngữ

Toàn văn Việt ngữ Thông tư “Lưu ý về Chúa Nhật Lời Chúa”

Ngày 19/12/2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã đưa ra một thông tư liên quan đến Chúa Nhật Lời Chúa, nhắc...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI