Trang chủ Tags Nhiệm kỳ 2019 – 2023

Tag: nhiệm kỳ 2019 – 2023

Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh bế mạc Tổng Tu Nghị khóa VIII, nhiệm...

Sau chín ngày tích cực thảo luận và hoạch định đường hướng cho Hội Dòng cho nhiệm kỳ mới, Tổng Tu Nghị đã kết...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI