Trang chủ Tags Lời Chúa

Tag: Lời Chúa

Lộc Thánh đầu Xuân

Khi bắt chước các sĩ phu, học trò thời xưa khai bút đầu Xuân, những suy tư được khai nhụy sau khi nhận lộc...

Ơn gọi: Huyền nhiệm và trách nhiệm

ƠN GỌI: HUYỀN NHIỆM VÀ TRÁCH NHIỆM Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C  (Is 6,1-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11) Chủ đề chính yếu của Chúa...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 02/2019

01/02/2019: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,26-34 KIÊN NHẪN TRONG HY VỌNG “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống chuyện một người vãi hạt...

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày: Tuần II Mùa Thường Niên

THỨ HAI. Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo; Mc 2,18-22 THỨ BA (Mc 2,23-28) THỨ TƯ (Mc 3,1-6) THỨ NĂM. Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ...

Suy niệm Lời Chúa hàng ngày Tuần I Mùa Thường Niên

THỨ HAI (Mc 1,14-20)  Bài 1. Tin Mừng của Thiên Chúa Suy niệm: Những môn đệ của Chúa Ki-tô, các Ki-tô hữu, là những sứ giả...

Chúa nhật Phục Sinh, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời...

    CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Mc 16,1-8; Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9 ----†---- MỤC LỤC   ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI