Trang chủ Tags Đường giao ước mới

Tag: Đường giao ước mới

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ - ĐƯỜNG GIAO ƯỚC MỚI Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên WHĐ (01.01.2022) - Trong tiếng Do-thái, từ ‘בְּרִית’ (berith) có nghĩa là giao ước (covenant)....

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI