Trang chủ Tags Canh tân

Tag: canh tân

Tóm tắt Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về việc cải cách Giáo xứ...

Huấn thị của Bộ Giáo sĩ đề ra các dự án khác nhau để cải cách giáo xứ giữa tình trạng thiếu ơn gọi...

Canh tân sư phạm giáo lý

Bài 1 Cha Peter Rushton, một linh mục người Úc vừa được Chúa gọi về, có điều đặc biệt là ngài để lại người vợ...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI