Trang chủ Tags Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

Tag: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời: Các bài suy niệm &...

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI Lời Chúa: Lễ I: G 19,1.23-27; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40; Lễ II: Is 25,6.7-9; Rm 8,14-23; Lc...

Lễ các Thánh Nam Nữ: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kh 7,2-4. 9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12    MỤC LỤC 1. Nên...

Chúa nhật VI Phục sinh, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 10,2-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17 ----†---- MỤC LỤC ...

Chúa nhật V Phục sinh, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8 ----†---- MỤC LỤC 1....

Chúa nhật IV Phục sinh, năm B – Chúa nhật Chúa Chiên lành: Các...

  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM B - CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH Cầu cho Ơn gọi Linh mục và Tu sỹ Các bài suy niệm &...

Chúa nhật III Phục sinh, năm B: Các bài suy niệm & chú giải...

    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48 ----†---- MỤC LỤC ...

Chúa nhật Lễ Lá, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời...

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11;...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI