Hướng đến Năm Thánh Mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam: Phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

827

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký HĐGMVN, hướng dẫn cộng đồng Dân Chúa sống Năm Thánh Kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Cuộc phỏng vấn do Web HĐGMVN thực hiện.