Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn ban Bí tích Thêm Sức cho 288 em tại giáo xứ Tân Mỹ

0

Sáng thứ Sáu, ngày 14/01/2022, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông toà Giáo phận đã cử hành thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 288 em tại giáo xứ Tân Mỹ. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài giáo hạt Bình Chính.

Giáo xứ Tân Mỹ (thuộc xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) được thành lập từ năm 1886, tách từ giáo xứ Đan Sa, thuộc giáo hạt Bình Chính. Giáo xứ gồm 4 giáo họ: Tân Mỹ, Đồng Xuân, Trà sơn và Tân Hưng. Từ lúc thành lập đến nay giáo xứ hiện có hơn 4.452 tín hữu, do cha Phêrô Nguyễn Văn Phú coi sóc.

Bí tích Rửa Tội cho ta được tham dự vào đời sống mới với Đức Kitô. Bí tích Thêm Sức tăng cường đời sống ấy, đồng thời giúp ta gắn bó mật thiết hơn với Hội Thánh và nhiệt thành làm việc tông đồ. Chính vì thế, trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha chủ tế nhắn gửi tới các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức phải luôn trau dồi đời sống đức tin, bằng cách siêng năng học hỏi giáo lý. Đặc biệt, ngài mời gọi các em luôn biết chạy đến với Thiên Chúa bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày, hầu biểu đổi đời sống của các em trở nên giống Chúa hơn. Đối với phụ huynh, ngài mời gọi các bậc phụ huynh phải thúc đẩy và làm gương sáng để các em noi theo.

Hy vọng rằng, với con số 288 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay sẽ cho thấy bước chuyển mình trong đời sống đạo của giáo xứ. Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn các em trên mọi nẻo đường.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh