GIÁO PHẬN HÀ TĨNH: TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI XVI CẤP GIÁO PHẬN

303

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI cấp Giáo phận do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự, vào lúc 6h30′ ngày 28/11/2021 Chúa nhật I Mùa Vọng, tại nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh