Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về những lưu ý trong phụng vụ để phòng tránh dịch bệnh Covid-19

5900

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BISHOP’S HOUSE OF HA TINH DIOCESE
Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Thach Trung commune, Ha Tinh city, Ha Tinh province, Viet Nam
Website: https://giaophanhatinh.org
Email: vanphongtgm@giaophanhatinh.com
Phone: (+84) 865 165 167
———————————
Số 03/2020/TB-GM

Văn Hạnh, ngày 27 tháng 03 năm 2020 

THÔNG BÁO
Về các lưu ý trong phụng vụ để phòng tránh dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:        Quý Cha, Quý Tu sỹ nam nữ, Quý Chủng sinh
và Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) ngày càng gây tác hại nghiêm trọng. Tiếp nối Thư Mục vụ số 06/2020/T-GM và Thông báo số 02/2020/TB-GM, sau khi tham khảo ý kiến các vị hữu trách, nay Tòa Giám mục thông báo như sau:

 1. Các cha dâng thánh lễ hằng ngày, kể cả Chúa Nhật, lễ trọng với một số rất ít người tham dự và bắt buộc phải đeo khẩu trang.
 2. Hủy bỏ các chương trình Ngắm các sự Thương khó Chúa, các việc đạo đức có tập trung đông người. Khuyến khích làm các việc lành này trong nội bộ gia đình mỗi người.
 3. Lễ Dầu sẽ chuyển về sáng thứ Năm Tuần Thánh, các cha không về tham dự lễ này.
 4. Áp dụng Nghi thức Phụng vụ Tuần Thánh rút gọn (xin xem tài liệu đính kèm của Ban Phụng vụ trong Phụ lục II).
 5. Chương trình truyền hình trực tiếp các thánh lễ và nghi thức trong Tuần Thánh, Lễ Phục Sinh (xin xem Phụ lục I).
 6. Những lưu ý này được áp dụng trên toàn Giáo phận kể từ thứ Bảy, ngày 28/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Chúng ta tiếp tục tha thiết cầu xin Chúa ban ơn tha thứ cho những lỗi phạm của chúng ta và ra tay cứu chữa thế giới thoát cơn đại họa này. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện và tin tưởng sẽ được Chúa nhậm lời.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

—————————————-

PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH DO ĐỨC GIÁM MỤC CHỦ SỰ
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA VĂN HẠNH

Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của Giáo phận như sau:

Thời biểu:

TT SỰ KIỆN THỜI GIAN
01 Lễ Lá 07h00, Chúa Nhật, 05/4/2020
02 Thánh lễ Truyền Dầu 07h00, thứ Năm, 09/4/2020
03 Thánh lễ Tiệc Ly 18h00, thứ Năm, 09/4/2020
04 Tưởng niệm cuộc Thương khó Chúa 15h00, thứ Sáu, 10/4/2020
05 Lễ Vọng Phục Sinh 19h30, thứ Bảy, 11/4/2020
06 Lễ Phục Sinh 7h00, Chúa Nhật, 12/4/2020

Ghi chú: Các thánh lễ hằng ngày, quý ông bà anh chị em có thể tham dự trực tuyến từ Tổng Giáo phận Hà Nội qua website: www.tonggiaophanhanoi.org vào 5h30 và 18h30 đối với lễ ngày thường, 7h00 và 18h00 đối với lễ Chúa Nhật.

—————————————————–

PHỤ LỤC II
NGHI THỨC PHỤNG VỤ TAM NHẬT VƯỢT QUA (RÚT GỌN)
(BAN PHỤNG VỤ)

 1. HƯỚNG DẪN CHUNG

1/ Thứ Năm Tuần Thánh

– Trong Thánh lễ Tiệc ly không cử hành nghi thức Rửa chân.

– Sau Thánh Lễ Tiệc Ly không rước kiệu Thánh Thể, Mình Thánh Chúa sẽ được cất giữ tại Nhà Tạm.

2/ Thứ Sáu Tuần Thánh

 Bài Thương Khó sẽ được đọc và đọc bài ngắn.

– Cử hành Nghi thức Kính thờ Thánh Giá tại cung thánh (hình thức thứ nhất). Khi chủ sự nâng cao Thánh giá và xướng ba lần “Đây là gỗ Thánh giá…”, cộng đoàn đứng tại chỗ đáp “Ta hãy đến thờ lạy” và bái quì thờ lạy. Không tiến lên hôn kính Thánh giá hoặc hôn chân Chúa như quen làm.

3/ Đêm Vọng Phục Sinh

– Không làm phép lửa, không rước nến Phục sinh.

– Sau khi thắp nến Phục sinh tại cung thánh, công bố Tin mừng Phục sinh.

– Phụng vụ Lời Chúa: Chỉ đọc 3 bài Cựu Ước gồm Bài đọc I (St 1,1.26-31a), Bài đọc II (Xh 14,15-15,1) và Bài đọc III (Ed 36,16-17a.18-28) cùng với một bài Tân Ước và bài Tin Mừng.

– Phụng vụ Thánh tẩy: Không Rửa tội dự tòng trong Thánh lễ; chỉ làm phép nước và lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy.

 

 1. DẪN VÀ NGHI THỨC PHỤNG VỤ TAM NHẬT VƯỢT QUA (RÚT GỌN)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THÁNH LỄ TIỆC LY: KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ VÀ CHỨC LINH MỤC

– Không dẫn trước các bài đọc.

– Không có nghi thức rửa chân.

– Không có nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà tạm (phụ).

– Nhà tạm để trống, (Mình Thánh được đưa vào chỗ thích hợp). Bánh lễ chuẩn bị đủ cho cả ngày thứ 6.

– Bàn thờ chính cần trang hoàng thế nào để cho dễ gỡ.

– Áo lễ trắng, bình hương, nến, trắc.

– Trong thánh lễ chiều nay, chỉ nên cho rước lễ Mình Thánh vừa được truyền phép.

Dẫn lễ:

Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay là ngày kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể, Người dâng lễ thứ nhất dưới trần gian, trước khi dâng chính mình trên Núi Sọ. Xin mời cộng đoàn đứng.

– Hát Ca Nhập lễ

– Bài đọc 1 (Xh 12,1-8.11-14)

– Bài đọc 2 (1Cr11,23-26)

– Tin Mừng (Ga 13, 1-5)

– Sau bài giảng, lời nguyện tín hữu

– Phụng vụ Thánh Thể

– Sau lời nguyện hiệp lễ, rước Mình Thánh Chúa vào Nhà tạm.

Dẫn: Hôm nay, không có phép lành và lời chúc cuối lễ. Thánh Thể được đặt trên bàn thờ. Bây giờ chủ tế sẽ bỏ hương vào bình, quì gối xông hương Thánh Thể. Rồi ngài nhận khăn choàng vai, bước lên kiệu Thánh Thể vào Nhà Tạm. Từ đây nghi lễ đượm màu buồn bã u sầu, Chúa Giêsu sắp phó mình trong tay kẻ dữ. Chúa rời phòng tiệc ly ấm cúng, để bước vào Vườn Giệt lạnh lẽo cô đơn, buồn đau và hấp hối.

– Kiệu Mình Thánh sang Nhà tạm (chính), không có đoàn rước. Khi đặt Thánh Thể xong, không đóng cửa, bỏ hương vào bình và quỳ gối xông hương.

Dẫn: Bây giờ, chủ tế sẽ đặt Thánh Thể vào Nhà Tạm nhưng không đóng cửa. Ngài bỏ hương và quỳ gối xông hương Thánh Thể Chúa. Mời ca đoàn hát: Đây nhiệm tích…

Sau bài “Đây nhiệm tích”:

Dẫn: Bây giờ, chủ tế đóng cửa nhà tạm. Ngài thinh lặng làm nghi thức lột khăn bàn thờ. Từ giờ phút này, chúng ta hãy chia nhau phiên thứ đến bên Thánh Thể để yên ủi và trò chuyện với Chúa trong cảnh hiu quạnh cô đơn.

Sau khi lột khăn bàn thờ, phủ khăn tím che Thánh giá.

Mỗi phiên thứ chỉ ít người đại diện, quỳ cách xa nhau.

——————o0o——————

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

Chuẩn bị:

– Bàn thờ không trải khăn, không hoa nến.

– Lễ phục đỏ, chiếu và gối trải sẵn ở cung thánh.

– Thánh giá để tôn kính, (cộng đoàn không lên hôn thánh giá)

– Khăn bàn thờ, giá sách, sách lễ, 2 hoặc 4 nến, khăn thánh, khăn lau chén.

Chủ tế mặc áo:

Dẫn: Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, ngày buồn vô hạn, toàn thể Giáo Hội đang nhuốm màu tang chế. Nhà thờ lạnh lẽo, phủ một màu tang tóc. Bàn thờ không hoa, không nến, không khăn bàn; cảnh tượng Đồi Canvê đang thực sự được tái diễn, dường như tất cả bao trùm một màu Thánh Giá. Giáo Hội mời gọi con cái mình sống lại giây phút tang thương Núi Sọ, để chiêm ngắm và thờ lạy Đấng Cứu Độ trần gian.

Hôm nay không cử hành thánh lễ mà chỉ cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Nghi lễ có ba phần: – Phụng vụ Lời Chúa; – Thờ lạy Thánh giá; – Hiệp lễ

Chủ tế vừa bước ra:

Dẫn: Chủ tế mặc áo đỏ, chỉ Máu Thánh Chúa đã đổ chan hoà trong cuộc thương khó. Ngài thinh lặng phủ phục trước bàn thờ nhớ lại giờ này Chúa Giêsu đang nằm trên giường cực dữ là cây Thánh Giá. Ta hãy quỳ gối sám hối tội lỗi và xin Chúa lấy Máu Thánh người tẩy xoá lòng ta.

(Khi rước chủ tế ra, 2 giúp lễ không nến, không hương. Khi chủ tế phủ phục thì các vị đồng tề (nếu có), giúp lễ và cộng đoàn quỳ, thinh lặng cho tới khi chủ tế chỗi dậy)

Chủ tế chỗi dậy:

Dẫn: Mời cộng đoàn đứng (nếu trước đó quỳ). Bây giờ, chủ tế sẽ về ghế chủ tọa (bàn thờ) và ngài đọc lời nguyện xin Chúa bảo vệ và thánh hoá chúng ta.

Sau Amen

Dẫn: Mời cộng đoàn ngồi. Bây giờ là phần phụng vụ Lời Chúa.

– Bài đọc 1 (Is 52,13-53.12)

– Đáp ca (Tv30)

– Bài đọc 2 (Dt 4,14-16; 5,7-9)

– Xướng trước bài thương khó

– Bài thương khó (Ga18,19)

– Bài giảng

– Sau bài giảng:

Dẫn: Bây giờ đến phần cầu nguyện trọng thể. Mời cộng đoàn đứng.

Chủ tế đọc lời nguyện → cộng đoàn đáp lại AMEN, cứ thế cho hết 10 lời cầu. Nếu chủ tế đọc cả phần dẫn thì người hướng dẫn không dẫn nữa.

Lời cầu thứ nhất cầu cho Hội Thánh:

Sau mỗi lời Amen:

Lời cầu thứ 2: Cầu cho Đức Thánh Cha.

Lời cầu thứ 3: Cầu cho Hàng Giáo sĩ  và Giáo dân

Lời cầu thứ 4: Cầu cho người dự tòng.

Lời cầu thứ 5: Cầu cho mọi tín hữu được hiệp nhất

Lời cầu thứ 6: Cầu cho người Do Thái

Lời cầu thứ 7: Cầu cho người ngoài Kitô giáo

Lời cầu thứ 8: Cầu cho người vô thần

Lời cầu thứ 9: Cầu các nhà lãnh đạo Quốc gia

Lời cầu thứ 10: Cầu cho những người đau khổ và dịch bệnh mau chấm dứt

Sau Amen lần cuối:

Dẫn: Bây giờ, đến phần thứ hai: Kính thờ Thánh giá.  

Chọn hình thức thứ nhất.

Dẫn: Đoàn giúp lễ sẽ vào nhà mặc áo rước Thánh giá ra. Chủ tế đứng trước bàn Thờ rồi vừa tiến lên từng cấp vừa giới thiệu rằng: “Đây là gỗ Thánh giá, nơi  treo Đấng cứu độ trần gian”, cộng đoàn cúi mình sâu thờ lạy Thánh giá và đáp lại: “Chúng ta  hãy đến thờ lạy”. Mời cộng đoàn hướng về chủ tế để cùng tôn vinh Thánh giá Chúa.

Sau lần xướng thứ nhất: chủ tế mở phần khăn che đầu Thánh giá, sau lần hai: mở phần khăn che bên phải Thánh giá, sau lần ba: bỏ hết khăn che Thánh giá.

Sau câu đáp lần 3

Dẫn: Bây giờ chủ tế sẽ nâng cao thánh giá để chúng ta tôn kính, thờ lạy. Chúng ta hãy cúi đầu thờ lạy. Cộng đoàn không lên hôn kính thánh giá như quen làm.

Sau khi cộng đoàn tôn kính xong: Thánh giá được chủ tế hoặc thừa tác viên đưa lên đặt trên bàn thờ (hoặc đưa vào nhà mặc áo – nếu Thánh giá lớn đã mở khăn che).

Trong khi đó: giúp lễ trải khăn bàn thờ, đặt sách lễ, khăn thánh, khăn lau chén lên.

Dẫn: Bây giờ nghi lễ bước sang phần thứ 4 là rước lễ. Ta hãy giục lòng tin, cậy, mến và ước ao rước Chúa vào linh hồn ta để ta được kết hợp với Người.

Khi chủ tế lấy Mình Thánh từ Nhà Tạm tới bàn thờ: (giúp lễ đặt nến ở 2 bên bàn thờ)

Dẫn: Bây giờ, chủ tế sẽ đặt Mình Thánh trên khăn thánh rồi cùng với cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha để dọn mình rước lễ.

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:…

Rước lễ xong, một thừa tác viên xứng hợp sẽ mang bình đựng Mình Thánh đến nơi đã dọn sẵn trong nhà mặc áo, hoặc đặt vào Nhà Tạm nếu hoàn cảnh đòi buộc. Sau đó, Chủ tế đọc lời nguyện hiệp lễ, sau lời thưa Amen:

Dẫn: Hôm nay không có phép lành và nghi thức giải tán. Chủ tế sẽ giang tay và đọc một lời nguyện, xin Chúa củng cố ơn cứu chuộc muôn đời trên dân Chúa.

Sau Amen

Dẫn: Lễ nghi đã xong, chủ tế trở về phòng áo. Nhà thờ trở lại cảnh cô đơn lạnh lẽo. Duy chỉ có cây Thánh giá để chúng ta tin tưởng, bởi vì Chúa Kitô đã toàn thắng sự chết.

Cộng đoàn ra về trong thinh lặng.

Lưu ý: Từ sau nghi thức chiều thứ 6 này, các Thánh giá đã che đều được cất khăn che.

——————o0o——————

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Chuẩn bị:

1.Chén Thánh, bánh rượu, khăn lau, chuông, (giật chuông khi hát kinh vinh danh)…

 1. Giá nến Phục sinh, lu nước để làm phép…
 2. Thánh Giá, hương, than, nến, phẩm phục màu trắng (vàng) cho chủ tế.
 3. Nến phục sinh, 5 hạt đinh, bút bi không mực, đèn pin, mirco.

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Chủ tế mặc áo:

Dẫn: Kính thưa cộng đoàn,

Đêm nay là đêm cực thánh, đêm tràn đầy hạnh phúc, đêm mà cả vũ trụ dường như ngừng thở, chờ đợi trong niềm hy vọng được cứu sống. Trong đêm nay, Hội Thánh cử hành biến cố lịch sử trọng đại: Chúa Kitô sống lại khải hoàn vinh hiển. Đồng thời, nhắc nhở con cái mình luôn ghi nhớ rằng: họ cũng đã được sống lại với Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Tẩy.

Phụng vụ đêm nay gồm 4 phần chính:

Phần thứ I: Lễ mừng ánh sáng

Phần thứ II: Phụng vụ Lời Chúa

Phần thứ III: phụng vụ Thánh Tẩy

Phần thứ IV: Phụng vụ Thánh Thể.

Chủ tế bước ra:

Dẫn: Giờ đây, cùng với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, chúng ta bắt đầu khai mạc Đêm Canh thức Vượt qua. Chủ tế và đoàn giúp lễ lặng lẽ tiến đến cung thánh để thắp sáng nến phục sinh.

Chủ tế đến chỗ thắp nến phục sinh:

Mọi đèn nến đều tắt cả.

Chủ tế: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (-Amen)

            Chúa ở cùng anh chị em (-và ở cùng cha)

Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha.

Dẫn: Bây giờ, Chủ tế sẽ làm phép nến phục sinh. Ngài vẽ hình Thánh Giá lên cây nến đọc:

Chủ tế:– Đức Kitô vẫn là một. (vẽ đường dọc)

– Hôm qua cũng như hôm nay, (vẽ đường ngang)

– Là An-pha và Ô-mê-ga, (viết chữ A  phía trên hình Thánh giá)

– Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, (viết chữ Ω phía dưới hình Thánh giá)

– Người làm chủ thời gian, (Viết số 2 ở góc trên-trái của hình Thánh Giá )

– Và muôn thế hệ, (Viết số 0 ở góc trên-phải)

– Vạn tuế Đức Kitô, Đấng vinh hiển quyền năng, (Viết số 2 ở góc dưới-trái)

– Vạn vạn tuế. Amen. (Viết số 0 ở góc dưới-phải)

Dẫn: Tiếp theo, chủ tế sẽ làm phép và gắn 5 hạt hương lên nến phục sinh, tượng trưng cho 5 dấu thánh của Chúa Kitô. (chủ tế vừa cắm hạt hương lên nến vừa đọc)

Chủ tế:    1. Vì năm vết thương, /  2. chí thánh và vinh hiển,

 1. xin Chúa Kitô    / 4. gìn giữ
 2. và bảo vệ chúng ta. Amen.

Dẫn: Bây giờ, chủ tế sẽ thắp nến phục sinh và nói:

Chủ tế  (lấy lửa thắp nến PS và đọc): Xin Đức Kitô, Đấng Phục sinh vinh hiển, chiếu giãi Ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.

Dẫn: Bây giờ chủ tế sẽ bỏ hương vào bình, xông hương cho nến phục sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.

– Đọc hoặc hát Exsultet

– Hát Exsultet xong:

Dẫn: Bây giờ bước sang phần thứ II của phụng vụ đêm nay là Phụng vụ Lời Chúa, chủ tế sẽ có đôi lời nhắn nhủ:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúng ta đã long trọng khai mạc đêm Canh Thức Vượt Qua, giờ đây chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa….

Dẫn: Mời cộng đoàn ngồi.

(Chú ý: không dẫn trước các bài đọc)

– Bài đọc I (St 1,1.26-31a), bài đọc II (Xh 14,15-15,1) và bài đọc III (Ed 36,16-17a.18-28) 

– Sau lời nguyện bài đọc III:

Dẫn: Đã hết phần Sách Thánh trích trong Cựu ước. Bây giờ, chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh. Mọi chuông trống reo vang ca tụng Chúa và mọi quả tim hãy hân hoan trong tình yêu thương của Người. (giúp lễ trải khăn, thắp nến và đặt hoa bàn thờ).

Sau Kinh Vinh Danh, Lời nguyện Nhập lễ:

Bài thánh thư (Rm 6, 3-11)

Sau bài Thánh thư:

Dẫn: Mời cộng đoàn đứng. Tiếng Allêluia, “Hãy vui mừng lên!” đã im lìm lặng lẽ trong suốt cả Mùa Chay, thì giờ đây sẽ được long trọng xướng lên. Cha chủ tế sẽ hát ba lần Alleluia, mỗi lần một hùng hồn hơn. Chúng ta cùng hân hoan đáp lại.

Sau Allêluia lần 3: (Vẫn đứng)

Dẫn: Bây giờ ca đoàn sẽ hát Thánh vịnh đáp ca và cộng đoàn chúng ta cùng hiệp lời “Alleluia” đáp lại.

Sau Thánh vịnh đáp ca:

Dẫn: Bây giờ chủ tế sẽ bỏ hương vào bình, ngài tiến đến giảng đài và đọc Phúc âm. (giúp lễ không mang nến)

Sau bài giảng: (đưa sách lễ Roma và bình nước đến tòa giảng)

Dẫn: Hôm nay không có Kinh Tin kính, nhưng chúng ta sẽ tuyên xưng lại lời tuyên xưng đức tin của chúng ta khi chịu phép Rửa tội.

(Mang bình nước đến nơi làm phép (bên giá sách))

Dẫn: Đây cũng chính là phần thứ ba của phụng vụ đêm nay, phần Phụng vụ Thánh Tẩy. Chủ tế sẽ thánh hóa nước thánh tẩy. Mời cộng đoàn đứng lên. Chủ tế sẽ có đôi lời khuyên bảo cộng đoàn.

Chủ tế: Anh chị em thân mến. Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hoá nước này, …

Chủ tế đọc lời nguyện làm phép nước: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thánh này, chúng con là dân Chúa, đang họp nhau canh thức cầu nguyện, để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng, và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa… (CĐ: Amen)

(Sau khi đọc lời nguyện xong, giúp lễ lấy lửa từ cây nến Phục sinh thắp cho cộng đoàn)

Dẫn: Mời cộng đoàn thắp nến với lửa từ cây nến phục sinh. Khi thắp nến xong (hoặc đa số đã thắp xong) Trong giờ phút linh thiêng trang trọng này, mỗi người chúng ta hãy mạnh mẽ lặp lại lời tuyên xưng đức tin của mình khi chịu phép rửa tội.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô trong bí tích Thánh Tẩy, để được cùng Người sống đời sống mới. ….

– Lặp lại lời tuyên hứa lúc chịu phép rửa tội. Sau khi lặp lại lời tuyên hứa xong:

Dẫn: Giờ đây, cha chủ tế sẽ rảy nước thánh trên chúng ta, nhắc chúng ta nhớ lại ơn gọi Kitô hữu là tái sinh trong Đức Kitô phục sinh.

– Ca đoàn  hát bài “Tôi đã thấy nước” hoặc bài tương tự khi rảy nước thánh. Rảy nước xong:

Dẫn: Mời cộng đoàn tắt nến, thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu.

Sau lời nguyện tín hữu

Dẫn: Mời cộng đoàn ngồi, tiếp theo là phần Phụng Vụ Thánh Thể.

(Thánh lễ tiếp tục như thường lệ, với phần chuẩn bị lễ vật)


Download Thông báo (pdf)