Trang chủ Văn phòng Tòa Giám mục

Văn phòng Tòa Giám mục

HĐGMVN – Thư kêu gọi tinh thần liên đới và tương thân để phòng...

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HUẾ Số 6 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Huế Sđt: (+84) 913.373.516 Email: ttgmhue@gmail.com Huế, ngày 02/06/2021 THƯ KÊU GỌI TINH THẦN LIÊN ĐỚI VÀ TƯƠNG THÂN...

Tòa Giám mục Giáo phận: Thông báo về một số quyết định quan trọng...

Số 09/2021/TB - TGM Văn Hạnh, ngày 06 tháng 05 năm 2021 THÔNG BÁO Vv. Một số quyết định quan trọng của Đức Cha Giám quản Louis...

Văn phòng TGM: Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống...

Số  10/2021/TB -VPTGM Văn Hạnh, ngày 06 tháng 05 năm 2021 THÔNG BÁO Vv: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Kính gửi:    CỘNG ĐOÀN DÂN...

(WHĐ)_Sứ điệp Truyền thông 2021 và vấn đề Bản quyền

Media HĐGMVN WHĐ (03.05.2021) - Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội / Hội đồng Giám mục...

Đoàn CTXH Nghĩa Sinh giúp đỡ đồng bào tại Cà Mau và hỗ trợ...

TỪ MŨI CÀ MAU TỚI ẢI NAM QUAN Để mô tả chiều dài của đất nước trong thời kỳ sơ khai, tổ tiên chúng ta...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI