Cáo phó: Ông cố Phêrô Phan Kế Bính, Giáo xứ Thịnh Lạc, thân phụ Lm. Antôn Phan Viết Trí

1555

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Antôn Phan Viết Trí
và gia đình báo tin:

Ông Cố
Phêrô PHAN KẾ BÍNH

Sinh ngày 07 tháng 01 năm 1943
tại giáo họ Tri Bình, giáo xứ Tri Bản, giáo phận Hà Tĩnh. Nay ở giáo họ Thịnh Lạc Trung, giáo xứ Thịnh Lạc, giáo hạt Ngàn Sâu, giáo phận Hà Tĩnh
(thôn Trung Hải, Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
là thân phụ của Lm. Antôn Phan Viết Trí
phó xứ Kon Trang Mơ Nei,  giáo hạt Contum

đã được Chúa gọi về hồi 11h45’ thứ Bảy, ngày 08/01/2022
(nhằm ngày 06/12 năm Tân Sửu)
Hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 10h ngày 09 tháng 01 năm 2022,
Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô vào lúc 14h00′,
Thứ Hai, ngày 10 tháng 01 năm 2022,
tại thánh đường giáo xứ Thịnh Lạc (thôn Trung Hải, Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

_____________________________