Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Xuân Chế, Giáo xứ Đông Yên, thân phụ Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính

1142

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Tính và gia đình báo tin:

Ông cố
Phêrô Nguyễn Xuân Chế

Sinh năm 1918
tại Giáo xứ Đông Yên, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân phụ của Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Tính, quản xứ Khe Sắn.

Đã được Chúa gọi về lúc 13h30’, thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2019
(nhằm ngày 17 tháng 05 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 101 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 08h00′,
thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019
Tại nhà thờ Giáo xứ Đông Yên (cũ), Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh

(Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Tính và gia đình
Báo tin