Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Đức Tin, Giáo xứ Đồng Tâm (GP. Vinh), thân phụ Linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng

1023

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng và Gia đình báo tin:

Ông cố
GIUSE NGUYỄN ĐỨC TIN

Sinh ngày 20 tháng 7 năm 1949
tại Giáo xứ Vạn Phần, hạt Đồng Tháp, Giáo phận Vinh
Là thân phụ của Linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng, Phó xứ Tam Tòa, Giáo phận Hà Tĩnh

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 5h00, thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2019
(nhằm ngày 22 tháng 06 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 70 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08h30′,
thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019
Tại nhà thờ Giáo xứ Đồng Tâm, Giáo hạt Phủ Quỳ, Giáo phận Vinh

(xóm 10A, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông cố Giuse được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.