Cáo phó: Nữ tu Matta Hồ Thị Biển (Cộng Đoàn Chân Thành – Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh)

420

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh kính báo:
Nữ tu
MATTA HỒ THỊ BIỂN
Sinh ngày 11 tháng 06 năm 1940
Tại Giáo xứ Vạn Lộc, Giáo hạt Vạn Lộc, Giáo phận Vinh
(Xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Vào dòng ngày 26 tháng 12 năm 1957
   Khấn dâng ngày 21 tháng 11 năm 1979
Khấn trọn đời ngày 23 tháng 02 năm 1985

Đã được Chúa gọi về lúc 15h25 Chúa Nhật, ngày 22 tháng 03 năm 2020
Hưởng thọ: 80 tuổi, với 41 năm khấn dòng

Nghi thức nhập quan, di quan được cử hành lúc 13h00′
Thánh lễ An táng được cử hành lúc 14h00′ thứ hai
ngày 23 tháng 03 năm 2020
(nhằm ngày 30 tháng 02 năm Canh Tý)
Tại Thánh đường Giáo xứ Chân Thành
(Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau Thánh lễ, thi hài chị Matta sẽ được mai táng
tại nghĩa trang Giáo xứ Chân Thành.

Chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ,
quý Chủng sinh, quý Ân nhân, Thân nhân và Cộng đoàn cầu nguyện
cho chị Matta sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
R.I.P
Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

TM. Hội Dòng
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nga
Tổng phụ trách