Cáo phó – Bà cố Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng qua đời

1394

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng và Gia đình báo tin:

Bà cố
Maria Hoàng Thị Khiên
Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1932

Tại Giáo họ trị sở, Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân mẫu Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng, Quản xứ Hướng Phương, Quản hạt Bình Chính

Đã được Chúa gọi về lúc 09h10’, thứ Sáu, ngày 28/05/2021
(nhằm ngày 17 tháng Tư năm Tân Sửu)
Tại Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh
Hưởng thọ 90 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà cố Maria sẽ được cử hành vào lúc 08h30′,
thứ Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021
Tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà cố Maria được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng và gia đình
Báo tin