Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Hoa, Giáo xứ Tân Vĩnh, thân mẫu Linh mục Giuse Hoàng Đại Tĩnh

1036

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Giuse Hoàng Đại Tĩnh
và gia đình báo tin:

Bà Cố
Anna Trần Thị Hoa

Sinh ngày 14/5/1947
tại Giáo họ Tân Lập, Giáo xứ Tân Vĩnh, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân mẫu của Lm. Giuse Hoàng Đại Tĩnh, quản xứ Tri Bản.

Đã được Chúa gọi về lúc 20h00’, Chúa Nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
(nhằm vào ngày 15 tháng 04 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà Cố Anna sẽ được cử hành vào lúc 08h00′,
thứ Ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019
Tại nhà thờ Giáo xứ Tân Vĩnh, Giáo hạt Can Lộc, Giáo phận Hà Tĩnh
(Khối 9, Thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà Cố Anna được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Giuse Hoàng Đại Tĩnh và gia đình
Báo tin