Ban Mục vụ Ơn gọi: Thông báo về việc nhận hồ sơ đưang ký vào Dự tu Giáo phận

2159

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Mục vụ Ơn gọi
—————————
Số 01/21- MVOG

Văn Hạnh, ngày 29/7/2021

THÔNG BÁO
V/v. Nhận hồ sơ đăng ký vào Dự tu Giáo phận

Kính gửi: quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Hà Tĩnh,

Để chuẩn bị cho năm học mới 2021, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận xin gửi đến quý Cha, quý Cộng đoàn Dân Chúa, và đặc biệt là các em có ý hướng theo đuổi ơn gọi linh mục trong Giáo phận một số thông tin liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký vào lớp dự tu năm nay như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TU

  1. Các nam thanh niên Công giáo, có tư cách đạo đức tốt, có ý hướng ngay lành, thuộc gia đình đạo đức trong Giáo phận Hà Tĩnh.

2. Về học vấn: ứng sinh đã tốt nghiệp lớp 12 và đảm bảo một trong ba điều kiện sau:

– Đã đậu đại học
– Đang học đại học
– Đã tốt nghiệp đại học

  1. Về sức khỏe thể lý và tâm lý: Các ứng sinh phải có đầy đủ năng lực tâm lý, có óc phán đoán lành mạnh, có sức khỏe thể lý tốt, không mang dị tật…

4. Độ tuổi: Từ 18-25 tuổi

II. THÔNG TIN VỀ NỘP HỒ SƠ

  1. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1- Đơn xin gia nhập Dự tu Giáo phận (Download Mẫu đơn);
2- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh chân dung 4×6 (Download Sơ yếu lý lịch);
3- Chứng chỉ Rửa Tội và Thêm Sức;
4- Giấy giới thiệu và nhận xét của cha quản xứ;
5- Bản sao bằng tốt nghiệp lớp 12;
6- Bản sao một trong ba giấy tờ sau:

– Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng (nếu đã tốt nghiệp);
– Giấy chứng nhận đang học Đại học hoặc Cao đẳng (nếu đang học);
– Giấy báo đậu Đại học hoặc Cao đẳng.

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo cho đến ngày 30/9/2021

  1. Nơi nộp hồ sơ:

Sr. Anna Phan Thị Thường
Văn Phòng Tòa Giám Mục GP.Hà Tĩnh
Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: mvoggiaophanhatinh@gmail.com
Phone: 0865 165 167

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa ban ân sủng và chúc lành cho tất cả chúng ta.

T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi
Lm. Antôn Võ Thành Công

Tải về mẫu hồ sơ:
1. Mẫu đơn đăng ký dự tu
2. Mẫu sơ yếu lý lịch