Bài hát chủ đề và cử điệu mẫu Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVI tại Hải Phòng

675

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng vào ngày 14 đến 15 tháng 11 năm 2018. Dưới đây là Bài hát chủ đề và một số bài mẫu cử điệu của Đại hội.

1. Bài hát chủ đề: Tỉnh thức và cầu nguyện2. Hiệp nhất Phục vụ3. Ánh sáng của Ngài4. Sức sống tuổi trẻ


Logo Đại hội Giới trẻ (jpg)

Logo Đại hội Giới trẻ (psd)Thực hiện: Ban Mục vụ Giới trẻ & Ban Truyền thông GP Hải Phòng